Norsk

Bruk av kontaktfrie instrumenter for å holde seg trygg

Sikkerhet

Begrensning av arbeidstakernes eksponering for farlige elektriske støt og lysbuer er selve fundamentet i ethvert program for elsikkerhet. Bruk av testledninger og tenger ved feilsøking i strømførende tavler og ved rutinemessig vedlikehold utsetter alltid arbeidstakere for fare. Personlig verneutstyr (PVU) for elektrikere er en siste forsvarslinje og må aldri brukes som hovedmetode for å beskytte elektrikere og teknikere. Sikker jobb-rutiner, inkludert bruk av kontaktfrie testinstrumenter som ikke krever at elektroarbeidere setter seg selv i fare, må vurderes først når det gjelder elsikkerhet.

Hver gang arbeidstakere utsettes for elektriske farer, er de pålagt å etablere grenser og ha på seg egnet, lysbueklassifisert arbeidstøy og isolerte gummihansker. De største sikkerhetsfordelene med kontaktfrie målinger er trygg reduksjon av mengden personlig verneutstyr som må brukes, reduksjon av antall arbeidere innenfor grensen eller til og med flytting av teknikere eller elektrikere utenfor alle grenser og bort fra potensielle farer.

Det enkleste trinnet

Få nøyaktige temperaturdata.
Med et IR-termometer kan teknikere stå på trygg avstand fra utstyr og komponenter og få nøyaktige temperaturdata. Nøkkelen til å få nøyaktige temperaturmålinger er å forstå at økt avstand fra det objektet det måles på, reduserer målenøyaktighetet, siden termometeret måler gjennomsnittstemperaturen i området som måles.

Kontaktfrie infrarødt-termometre (IR) er blant de kontaktfrie testinstrumentene som er enklest å bruke. Alt du må gjøre for å få en temperaturavlesning på skjermen, er å bruke verktøyets pistolgrep til å peke en laserstråle mot det du skal måle. Laserstrålen brukes kun til å sikte inn instrumentet mot området som skal måles. Temperaturen som detekteres, avhenger av instrumentets avstand fra målepunktet. Du må passe på å sikte nøyaktig for å oppnå korrekte resultater.

Når det gjelder sikkerhet, betyr bruk av IR-termometer at man slipper å klatre i stiger for å sjekke temperaturen på ventilasjonsutløp, strekke seg rundt varme maskindeler for å feilsøke prosessproblemer, strekke seg rundt roterende aksler for å sjekke heteflekker på motorer eller føre hånden inn i strømførende tavler for å sjekke temperaturene på komponenter.

Visuelle infrarødt-termometre

Et mer avansert, men likevel praktisk instrument, er det visuelle IR-termometeret. I tillegg til standard IR-termometeregenskaper gir det visuelle termometeret et digitalt bilde med et infrarødt varmekart – omtrent som et termokamera. Det visuelle IR-termometeret er mer nøyaktig enn et vanlig IR-termometer, da det ikke måler gjennomsnittet av områdene rundt. I stedet blir varmekartet kombinert med et vanlig digitalt fotografi slik at problemområder lett kan identifiseres. Du kan laste ned digitale bilder til datamaskinen for ytterligere analyse og rapportgenerering, slik at du kan jobbe på trygge avstander langt unna de fleste støt- og lysbuegrenser.

Det visuelle IR-termometeret kombinerer det digitale fotografiet av objektet som måles, med varmekartet, og indikerer det nå åpenbare for den uvitende arbeideren: Denne spesifikke automatsikringen er overopphetet og utgjør et potensielt sikkerhetsproblem.

Varmekartet til det visuelle IR-termometeret muliggjør rask identifisering av overopphetede ledere og termineringer, med andre ord potensielle brannfarer. Overopphetede kontakter og elektriske komponenter kan indikere fremtidig utstyrssvikt og mulige problemer med lysbuer. Risikoidentifisering og -reduksjon er et mål for alle sikkerhetsprogram.

Bruk av termokamera

Termokameraer gjør mer enn kun å fange opp og måle den infrarøde energien (varmen) som kommer fra en kilde, det produserer også et termografi. Fargene på skjermen indikerer graden av varme som kommer fra forskjellige komponenter. Et termografi, spesielt når det kombineres med et vanlig digitalt fotografi av kilden, gir et bilde som gjør det lett for brukeren å identifisere potensielle problemer. Det er enkelt for operatøren å se temperaturforskjeller i hele bildet av kilden og raskt bestemme om det er nødvendig med korrigerende tiltak, til og med hvor snart.

Når du for eksempel utfører en termisk skanning av elutstyr, bemerker InterNational Electrical Testing Association (NETA) at dersom en temperaturforskjell mellom lignende komponenter med lignende belastning er mellom 4 og 15 °C, er det et problem med komponenten med høyest temperatur. Den bør da repareres når det er mulig. Men dersom temperaturforskjellen mellom de lignende komponentene øker til mer enn 15 °C, bør det umiddelbart utføres reparasjoner.

Se for deg en terminal på en trefasebryter som er betydelig mer enn 15 °C varmere enn på de to andre fasene. En slik indikasjon kan bety at svært høy resistans ved terminalen, produserer farlig høy varme, at isolasjonen begynner å myknes og deformeres, og at selve bryteren nærmer seg en katastrofal svikt. En kontaktfri måling med et termokamera identifiserer potensiell svikt i sanntid og, viktigst av alt, holder teknikeren på en mye tryggere avstand ved diagnostisering av et potensielt farlig problem.

En person som er opplært til å bruke et termokamera, kan være en del av et tomannsteam (den andre kvalifiserte personen hjelper med å sette opp grenser og åpne kapslingsluker) som raskt kan bevege seg gjennom et anlegg og identifisere overbelastede kurser, defekt elektrisk og roterende, mekanisk utstyr samt termiske prosessproblemer. Avverging av potensielle sikkerhetsproblemer ved å rette opp feil før svikt er en annen komponent i et trygt arbeidsmiljø.

Utvid sikkerhetsvinduet

Termisk inspeksjon med termokamera gjennom IR-vindu
Termoskanning av utstyr gjennom et IR-vindu øker sikkerheten for termografører betraktelig. Eksponering for støt og lysbuer reduseres til praktisk talt null.

Bruk av et infrarødt-vindu sammen med et termokamera øker sikkerheten ytterligere. Relativt små, sirkulære IR-vinduer kan installeres permanent på kapslinger som en del av bedriftens termograferingsprogram, eller de kan monteres på kapslingen til utstyr som kan frembringe en farlig lysbue hvis en ulykke skulle inntreffe mens luken er åpen. Ved å skanne gjennom et IR-vindu som er klassifisert for å motstå lysbuer og eksplosjoner, er det ikke engang nødvendig å åpne en luke for å skanne. Som et resultat blir teknikere praktisk talt ikke utsatt for støt eller lysbuer. Det skal vanskelig gjøres å finne en tryggere måte å gjøre rutinemessig vedlikehold og feilsøking på!

Hold avstand

Et verktøy som ofte overses når det gjelder sikkerhet, er laseravstandsmåleren. Dette kontaktfrie instrumentet for avstandsmåling blir generelt sett bare ansett som et praktisk verktøy, men det øker også sikkerheten ved utførelse av jobber som for eksempel undersøkelse lysbuer. Denne tekniske analysen krever måling av lengden på lederløp mellom utstyr. I stedet for at to personer i usikre posisjoner nær og over kabelgater og bryterutstyr bruker målebånd av stål og gardintrapper, gjør laseravstandsmålere det mulig for bare én person å ta mange avstandsmålinger trygt fra gulvet. Trykk én gang på måletasten for å aktivere laseren. Deretter sikter du med laseren på punktet du skal måle avstanden til, og trykker på måletasten igjen for å lese av nøyaktig avstand på inntil 61 meters hold eller mer, på displayet.

Ikke kom i kontakt med strømførende deler

Kontaktfrie spenningsdetektorer gjør at du kan oppdage spenning uten å måtte komme i kontakt med strømførende deler. Det mye tryggere å bruke en spenningsdetektor til å ta en rask sjekk av om det er strøm på en stikkontakt eller feilsøke en lyskurs, enn å stikke prober inn i stikkontakter eller åpne skap og lysarmaturer. Brukere må være klar over at spenningsdetektorer kun vil indikere strøm på den ujordede siden av kursen, ikke på den jordede eller nøytrale ledersiden.

Fjernvisning

Fjernvisningsmultimetre gjør det mulig å ta avlesninger inntil ni meter fra utstyret som overvåkes. Skjermen fjernes fra multimeteret, mens instrumentet og probene (eller tangen) forblir på målepunktet.

Sikkerhetstiltak omfatter å lukke døren til et motorkontrollsenter eller koble fra og stå på trygg avstand når du måler motorers oppstartstrømstøt. Det er ikke smart å stå rett foran en motorstarter når en stor trefasemotor trekker mange ganger sin normale driftsstrøm ved oppstart, selv om du bruker egnet personlig verneutstyr. Nok en gang vil bruk av kontaktfrie instrumenter redusere personellrisikoen sterkt.

Trådløse instrumenter

Trådløse instrumenter har den mest avanserte teknologien for å forbedre sikkerheten. Se for deg at du setter du opp tre eksterne moduler på utstyret som skal overvåkes. Selve det digitale multimeteret (DMM), med tilhørende skjerm, kan holdes og observeres på trygg avstand mer enn 18 meter unna, der det mottar de trådløse signalene. Om ønskelig kan inntil ti målinger lastes ned trådløst i sanntid direkte fra modulene til en bærbar datamaskin.

Trådløse instrumenter bruker i økende grad nettskyen, der data går fra instrumentene til en app der data kan deles, lagres og sees av teamet ditt på en bærbar datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon.

Trådløse testverktøy tillater multiple målinger i trygg avstand fra utstyret i stedet for foran åpne kapslinger. Multiple avlesninger betyr mindre tid inne i en strømførende tavle.

Teknikere kan holde seg godt utenfor enhver støt- eller lysbuegrense mens utstyret betjenes og forskjellige parametre observeres og registres. Mange arbeidsoppgaver i forbindelse med feilsøking av motorstyringer, er klassifisert som risikokategori 2, det krever bruk av lysbueklassifisert ansiktsskjerm og finlandshette. Når modulene er installert og dekslene er skiftet ut, kan risikokategorien reduseres til null, og behovet for uhåndterlige ansiktsskjermer, ubehagelige finlandshetter og klumpete, isolerte gummihansker elimineres. Muligheten til å ta flere målinger samtidig bidrar til å minimere behovet for at arbeidere går inn i begrensede områder og innenfor lysbuegrenser.

Oppsummering

Bruk av kontaktfrie testinstrumenter begrenser, og i noen tilfeller eliminerer, behovet for at arbeidere utsettes for elektriske farer som støt, lysbuer og eksplosjoner, men eliminerer ikke fullstendig behovet for personlig verneutstyr. Bruk av kontaktfrie instrumenter kan gjøre at brukeren kan redusere risikonivået knyttet til en måling, noe som vil redusere typen og mengden personlig verneutstyr som kreves. Arbeid inne i strømførende tavler med hendene, testledninger og tenger mens du prøver å finne målepunkter, og deretter plasserer og holder testledninger mens du snur og vender på deg for å lese av en multimeterskjerm, medfører fare. Mange ganger kreves det at to arbeidere utfører denne oppgaven, noe som betyr at den ekstra arbeideren utsettes for fare. Tilbud om et praktisk og trygt arbeidsområde uten elektriske farer er hovedformålet med standarder for elsikkerhet. Bruk av kontaktfrie testverktøy kan bidra til å nå dette målet og skape et elektrisk trygt og mer effektivt arbeidsmiljø for ansatte.

Andre ressurser

Gå til PDF-versjonen av denne artikkelen.