Norsk

393 FC strømtang med sann RMS og iFlex, klassifisert til CAT III 1500 V

 • 393 FC CAT III 1500 V True-rms Clamp Meter
 • The Fluke 393 clamp meter has a very thin jaw for cramped combiner boxes, but still clamps around a 34 mm cable.
 • Fluke 393 FC clamp calculates and dsiplay dc power (kVA) enerated by a solar panel
 • Measurements sent to a smartphone and the cloud via Fluke Connect software.
 • 393 FC strømtang med sann RMS, klassifisert til CAT III 1500 V | Fluke

Nøkkelfunksjoner

 • trygg måling med strømtang klassifisert til CAT III 1500 V
 • tynn kjeft for tilgang til kabler i trange sammenkoblingsbokser
 • solid, IP54-klassifisert for utendørs bruk 
 • effektiv jobbing med måling av DC-effekt, polaritetslyd og synlig kontinuitet

Produktoversikt: 393 FC strømtang med sann RMS og iFlex, klassifisert til CAT III 1500 V

Effektivverdistrømtangen 393 FC CAT III 1500 V med iFlex er designet for installasjonsteknikere og vedlikeholdspersonell som jobber med fotoelektriske (PV) solkraftanlegg i omgivelser med høyspent likestrøm: solcelleanlegg, vindkraft, el-jernbaner og datasentre med batteribanker som sørger for avbruddsfri strømforsyning. Tangen kan måle opp til 1500 V DC og 1000 V AC med testledninger, og inntil 999,9 A DC eller AC gjennom tangkjeften. Den medfølgende fleksible strømproben iFlex utvider måleområdet for vekselstrøm til 2500 A. 393 har tynn kjeft som gjør det lettere å nå kabler i tettpakkede sammenkoblingsbokser. Testledningene er i tillegg utformet med tanke på jobben din, og er også klassifiserte til CAT III 1500 V DC.


Andre nøkkelegenskaper:
 • IP54-klassifisert, perfekt til utendørs arbeid på solcellepaneler og vindkraftanlegg 
 • DC-effektmålinger, avlesninger i kVA
 • lydindikator for polaritet for å bidra til å hindre feilkoblinger
 • tydelig, grønt lys på displayet ved synlige endringer av kontinuitet – perfekt ved jobbing på mørke steder og med mye støy
 • logging og rapportering av testresultater via Fluke Connect-programmet
 • Når du måler AC, gir iFlex fleksibel strømprobe som følger med, uovertruffen tilgang til kabler som ligger trangt til.  iFlex-proben kan vris gjennom ekstremt trange åpninger og gi nøyaktige strømmålinger.
 

What's in the box:

 • 393 FC strømtang med sann RMS, klassifisert til CAT III 1500 V
 • testledninger som er klassifiserte til CAT III 1500 V, rettvinklede plugger, med sikkerhetshetter
 • iFlex 18-tommers fleksibel strømprobe
 • TPAK magnetopphengsstropp
 • veske av prima kvalitet
 • tre års garanti

Spesifikasjoner: 393 FC strømtang med sann RMS og iFlex, klassifisert til CAT III 1500 V

Spesifikasjoner:   
Generelt   
maksimumspenning mellom en terminal og jord  
AC1000 V  
DC1500 V  
batterierto alkaliske AA IEC LR6  
skjermtolinjers skjerm med bakgrunnsbelysning  
automatisk utkobling20 minutter  
Elektrisitet   
Nøyaktighet   
Nøyaktigheten er spesifisert for ett år etter kalibrering, ved en driftstemperatur mellom 18 og 28 °C relativ luftfuktighet fra 0 til 75 %. Spesifikasjoner for nøyaktighet oppgis i følgende form: ± ([% av avlesning] + [antall minst signifikante sifre])
temperaturkoeffisienterLegg til 0,1 x spesifisert nøyaktighet for hver ºC over 28 ºC eller under 18 ºC.
Vekselstrøm, kjeft   
område999,9 A  
oppløsning0,1 A  
nøyaktighet2 % + 5 sifre (10 til 100 Hz) 
 2,5 % + 5 sifre (100 til 500 Hz) 
spissfaktor (50/60 Hz)2,5 ved 600,0 A  
 3,0 ved 500,0 A  
 1,42 ved 999,9 A  
 Legg til 2 % for spissfaktor > 2.  
Vekselstrøm, fleksibel strømprobe   
område999,9 A  
 2500 A  
oppløsning0,1 A (≤ 999,9 A)  
 1 A (≤ 2500 A)  
nøyaktighet3 % AVL + 5 sifre (10 til 500 Hz) 
spissfaktor (50/60Hz)2,5 ved 1400 A  
 3,0 ved 1100 A  
 1,42 ved 2500 A  
 Legg til 2 % for spissfaktor > 2.  
Posisjonssensitivitet   
NEC-symbol
Avstand fra optimumi2500-10 Flexi2500-18 Flexfeil
A12,7 mm35,6 mm± 0,5 %
B20,3 mm50,8 mm± 1,0 %
C35,6 mm63,5 mm± 2,0 %
Måleusikkerheten forutsetter sentralisert primærleder ved optimumsposisjon, ingen eksterne elektriske eller magnetiske felt, temperatur innenfor driftstemperaturområdet.
    
Likestrøm   
område999,9 A  
oppløsning0,1 A  
nøyaktighet2 % AVL + 5 sifre[1]  
 [1]ved bruk av NULL (B)-funksjonen for å kompensere for avvik
Vekselspenning   
område600,0 V  
 1000 V  
oppløsning0,1 V (≤ 600,0 V)  
 1 V (≤ 1000 V)  
nøyaktighet1 % AVL + 5 sifre (20 til 500 Hz) 
Likespenning   
område600,0 V  
 1500 V  
oppløsning0,1 V (≤ 600,0 V)  
 1 V (≤ 1500 V)  
nøyaktighet1 % AVL + 5 sifre  
mV DC   
område500,0 mV  
oppløsning0,1 mV  
nøyaktighet1 % AVL + 5 sifre  
Strømfrekvens, kjeft   
område5,0–500,0 Hz  
oppløsning0,1 Hz  
nøyaktighet0,5 % AVL + 5 sifre  
utløsningsnivå5–10 Hz, ≥ 10 A  
 10–100 Hz, ≥ 5 A  
 100–500 Hz, ≥ 10 A  
Strømfrekvens, fleksibel strømprobe   
område5,0–500,0 Hz  
oppløsning0,1 Hz  
nøyaktighet0,5 % AVL + 5 sifre  
utløsningsnivå5–20 Hz, ≥ 25 A  
 20–100 Hz, ≥ 20 A  
 100–500 Hz, ≥ 25 A  
Spenningsfrekvens   
område5,0–500,0 Hz  
oppløsning0,1 Hz  
nøyaktighet0,5 % AVL + 5 sifre  
utløsningsnivå5 til 20 Hz, ≥ 5 V  
 20 til 100 Hz, ≥ 5 V  
 100–500 Hz, ≥ 10 V  
DC-effekt   
område600,0 kVA (600,0 V DC-område)  
 1500 kVA (1500 V DC-område)  
oppløsning0,1 kVA  
 1 kVA  
nøyaktighet2 % AVL + 2,0 kVA  
 2 % AVL + 20 kVA  
Resistans   
område600,0 Ω  
 6000 Ω  
 60,00 kΩ  
oppløsning0,1 Ω (≤ 600,0 Ω)  
 1 Ω (≤ 6000 Ω)  
 0,01 kΩ (≤ 60,00 kΩ)  
nøyaktighet1 % AVL + 5 sifre  
Kapasitans   
område100,0 μF  
 1000 μF  
oppløsning0,1 μF (≤ 100,0 μF)  
 1 μF (≤ 1000 μF)  
nøyaktighet1 % AVL + 5 sifre  
utløsningsnivå, oppstartstrømstøt5 A  
Fysiske data   
mål (L x B x H)281 mm x 84 mm x 49 mm  
vekt (med batterier)520 g  
kjeftåpning34 mm  
fleksibel strømprobe, diameter7,5 mm  
fleksibel strømprobe, kabellengde   
(hode til elektronikktilkobling)1,8 m  
Omgivelser   
driftstemperatur–10 til 50 °C  
lagringstemperatur–40 til 60 °C  
luftfuktighet under brukikke-kondenserende (< 10°C)  
 ≤ 90 % relativ luftfuktighet (ved 10 til 30 °C)  
 ≤ 75 % relativ luftfuktighet (ved 30 til 40 °C)  
 ≤ 45 % relativ luftfuktighet (ved 40 til 50 °C)  
driftshøyde2000 m  
oppbevaringshøyde12 000 m  
kapslingsklasse (IP)IEC 60529: IP54 (ikke i bruk)  
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)   
internasjonaltIEC 61326-1: bærbart, elektromagnetiske omgivelser, IEC 61326-2-2 CISPR 11: gruppe 1, klasse A
 Gruppe 1: Utstyret har med hensikt generert og/eller bruker ledeevnekoblet radiofrekvensenergi som er nødvendig for den interne funksjonen i selve utstyret.
Klasse A: Utstyret egner seg for bruk i alle lokaler med unntak av boliger og lokaler som er direkte koblet til et lavspent kraftnett som forsyner bygninger for husholdningsformål. Det kan være vanskelig å sikre elektromagnetisk kompatibilitet i andre omgivelser på grunn av lednings- og strålingsforstyrrelser.
Forsiktighetsregler: Dette utstyret er ikke ment for bruk i boligmiljøer, og det gir kanskje ikke tilstrekkelig beskyttelse for radiomottak i slike miljøer.
Korea (KCC)klasse A-utstyr (kringkastings- og kommunikasjonsutstyr for industrien)
 Klasse A: Utstyret tilfredsstiller kravene til elektromagnetisk bølge-utstyr for industrien, og selgere og brukere skal merke seg det. Dette utstyret er ment for bedriftsbruk og skal ikke brukes i boliger.
USA (FCC)47 CFR 15 underdel B, produkt ansett som unntatt enhet iht. klausul 15.103
Sikkerhet   
genereltIEC 61010-1, forurensningsgrad 2 
målingIEC 61010-2-032: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V 
 IEC 61010-2-033: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V 
Trådløs radio   
radiofrekvenssertifiseringFCC-ID: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE 
frekvensområde, trådløs radio2400 til 2483,5 MHz  
utgangseffekt< 100 mW  
FORENKLET EU-SAMSVARSERKLÆRING:  
Fluke erklærer herved at radioutstyret i dette produktet er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Hele EU-erklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse:  
www.fluke.com/en-us/declaration-of-conformity   

Modeller: 393 FC strømtang med sann RMS og iFlex, klassifisert til CAT III 1500 V

393 FC
393 FC strømtang med sann RMS og iFlex, klassifisert til CAT III 1500 V
Kjøp den

Innhold:

 • Fluke 393 FC strømtang med sann RMS og iFlex, klassifisert til CAT III 1500 V
 • testledninger som er klassifiserte til CAT III 1500 V, rettvinklede plugger, med sikkerhetshetter
 • iFlex 18-tommers fleksibel strømprobe
 • TPAK magnetopphengsstropp
 • veske av prima kvalitet
 • tre års garanti

Fluke Connect er ikke tilgjengelig i alle land

*Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Spør nærrmeste Fluke-forhandler.

©  Fluke Corporation. Alle varemerker er sine respektive eieres eiendom. Smarttelefon, trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke inkludert ved kjøp. De første 5 GB lagringsplass er gratis. Kompatibel med iPhone 4x og oppover med iOS 8 eller nyere, iPad (i en iPhone-ramme på iPad), Samsung Galaxy S4 med Android 4.3.x eller nyere samt Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One og One M8 med Android™ 4.4.x eller nyere. Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc. Google Play er et varemerke for Google Inc.