Norsk

Fem måter FieldSense™-teknologi kan hjelpe deg med å jobbe tryggere på

Sikkerhet

T6-1000 med FieldSense-teknologi

Alle elektrikere eller teknikere som jobber nær spenningssatt utstyr, har som førsteprioritet å komme seg trygt hjem. Tradisjonelt sett har spenning blitt målt ved å feste testledningsprober eller krokodilleklemmer direkte på elektriske ledere. Dette krever metall–metall-kontakt som medfører risiko for lysbuer og potensiell skade både på vedkommende som måler og utstyret som måles.

Flukes FieldSense-teknologi gjør det tryggere å måle spenning på TN-systemer, ved å isolere måleinstrumentet fra spenningskilden ved testing. Dette reduserer faren for elektrisk støt og lysbuer. Med prinsippet for galvanisk isolering gjør FieldSense det mulig for elektrikere og teknikere å måle spenning uten å bli eksponert for kontaktpunkter på spenningssatt utstyr. I stedet registrerer FieldSense-aktiverte instrumenter, som Fluke T6-1000 elektrotester, det elektriske feltet i den åpne gaffelen, og måler spenningen gjennom kabelisolasjonen.

Elektrikere som jobber i næringsbygg og lettindustri, kan bruke FieldSense-baserte enheter til å måle spenning og strøm, kontrollere kontinuitetsverdier og teste enkeltkretser. Her er de fem nyttigste måtene denne kontaktfrie spenningsmålingsteknologien kan bidra til at du jobber tryggere på:

Fluke T6-1000 eltester
Fluke T6-1000 eltester

1. Ingen metall—metall-kontakt ved måling av AC-spenning

Tidligere har spenningsmåling krevd metall–metall-kontakt. Du måtte enten feste prober eller krokodilleklemmer på ledningen, som umiddelbart førte til risiko for gnister eller lysbuer. Med Flukes FieldSense™-teknologi kan du måle AC-spenning, strøm og frekvens gjennom kabelisolasjonen ved å føre testerens gaffel over lederen. Det er ingen direkte elektrisk kontakt med det spenningssatte utstyret, så det er mye mindre potensial for elektrisk støt og lysbuer. Du kan jobbe tryggere og raskere.

FieldSense-teknologi krever en kapasitiv bane til jord; med T6 elektrotester kan det oppnås på én av to måter. Du kan lage en kapasitiv bane til jord ved først å sette begge testledningene godt inn i lagringsdokken bak på testeren, og deretter plassere fingeren din bestemt på jordingspunktet bak på batteridekselet. Før deretter gaffelen rundt AC-lederen. Den andre metoden anbefales hvis du bruker vernehansker eller på andre måter er isolert fra jord. I så tilfelle berører du eller klipser den svarte testledningen til FieldSense-testeren på en jordet leder, som et ledningsrør eller en koblingsboks.

2. Mer enn detektering – den forteller deg hvor høy spenningen er

Det finnes mange forskjellige instrumenter som kan detektere spenning, fra pennemodeller til strømtenger. FieldSense-enheter gjør langt mer enn disse – ikke bare påviser de spenning, de måler spenningen nøyaktig, også. FieldSense-teknologi tilfører et kjent signal for å beregne den ukjente AC-spenningen nøyaktig. Dette gir en faktisk AC-spenningsmåling, i motsetning til tradisjonelle kontaktfrie spenningsdetektorer som bare registrerer om det er spenning til stede. Nå har du spenningsdetektering og måling i ett trinn, med ett instrument.

3. Reduksjon av behovet for å åpne tavler; du kommer til ledningene ved koblingsbokser

FieldSense-aktiverte enheter trenger ikke tilgang til ledningsendepunkter, så du kan ta målinger hvor som helst langs ledningen. Dette gjør det mye enklere å måle AC-spenning og -strøm på tidligere utilgjengelige målepunkter, f.eks. overfylte koblingsbokser. Alt du trenger å gjøre er å føre en enkel ledningstråd inn i den åpne gaffelen, lese av resultatene, og vips, så er du ferdig.

4. Spenningsmåling med én hånd

Fordi FieldSense-teknologi fjerner behovet for å bruke testledninger, kan du i mange tilfeller ta nøyaktige spenningsmålinger med én hånd. Formfaktoren med åpen gaffel gjør det enklere å isolere individuelle strømførende og nøytrale ledninger, som igjen bidrar til å redusere sjansen for utilsiktet kontakt med et annet spenningspunkt og sannsynligheten for feil. Du sparer tid – og kanskje mye mer.

Fluke PRV240FS kontrollenhet
Fluke PRV240FS kontrollenhet

5. Kan kombineres med testenhet for å kontrollere funksjonell drift

Et viktig krav til alle testinstrumenter er å kontrollere at de fungerer riktig både før og etter måling, før du bruker dem til å teste spenningssatt utstyr. Du vil også være i stand til å gjøre det uten unødvendig eksponering for støt og lysbuer. Kontrollenheten PRV240FS gir 240 V kontinuerlig AC- og DC-spenning for at du skal kunne kontrollere trygt om FieldSense™-testinstrumentet fungerer riktig, før du utfører tester på spenningssatt utstyr. Det er en god rutine å kontrollere testeren før og etter testing av spenningssatt utstyr, for å sikre tryggere og mer nøyaktige målinger.

En siste sikkerhetsmerknad

Selv med den økte sikkerheten FieldSense-aktiverte testere har, bør brukerne fortsatt ha på egnet personlig verneutstyr (PVU). Måling uten testledninger betyr ikke at du kan la være å bruke påkrevd PVU. Det betyr at elektrikere fremdeles må bruke lysbueklassifisert arbeidstøy og forskriftsmessig verneutstyr inkludert hansker, vernebriller, hørselsvern og fottøy av skinn.

I områder med lavere spenning kan det brukes en lavere kategori PVU ved måling, inkludert hansker og øyebeskyttelse. En komplett oversikt over PVU-kategorier slik de er definert i NFPAs standard 70E (the National Fire Protection Association), finnes i tabell 130.7 (C)(16). I høyrisikosoner kreves det PVU med høyere lysbueklasse, som tåler et overslag med gnistdannelse.

Kontroll av T6 eltester med PRV240FS

Kontroll av T6 eltester med PRV240FS

  1. Sørg for at testledningene er godt festet i sporene bak på FieldSense-testeren.
  2. Skyv bryteren på PRV240FS til FieldSense, og sett gaffeltesteren inn i sporet foran på kontollenheten.
  3. Jord forbindelsen ved å trykke på jordingsknappen bak på testeren med én hånd, og trykk på tasten foran på PRV240FS med en finger på den andre hånden. Du kan også jorde den ved å sette den svarte testledningen inn i hullet nederst til høyre på PRV240FS.
  4. Hvis testeren fungerer riktig, vil du se en grønn LED-indikator på kontrollenheten samt en spenningsavlesning på FieldSense-testeren.
  5. Kontroller testeren på nytt, etter at du har testet det spenningssatte utstyret, for å bekrefte at testeren fremdeles virker som den skal.