Norsk

Ti dumme ting som smarte folk gjør

Sikkerhet, Elektro

Alle som lever av å jobbe med elektrisitet, utvikler ganske fort en sunn respekt for alt som har den minste sjanse for å være strømførende. Hvis man stresser med å få en jobb unna i tide eller få kritisk utstyr tilbake i drift, kan det likevel føre til at selv den mest erfarne elektriker er uforsiktig eller gjør utypiske feil. Listen nedenfor er laget som en rask påminnelse om hva du ikke skal gjøre når du tar strømmålinger.

  1. Ikke erstatt originalsikringen med en som er billigere. Hvis det digitale multimeteret ditt oppfyller dagens sikkerhetstandarder, er sikringen en spesiell smeltesikring som skal ryke før en eventuell overbelastning kommer så langt som til hånden din. Når du skifter multimetersikring, må du passe på at du bytter til en godkjent sikring.
  2. Ikke bruk en bit ståltråd eller metall til å gå helt utenom sikringen. Det kan virke som en kjapp løsning hvis du mangler en sikring, men den sikringen kan være alt som står mellom deg og en strømspiss som er på vei mot deg.
  3. Ikke bruk feil testverktøy til jobben. Det er viktig at du bruker et multimeter som egner seg til jobben du skal gjøre. Pass på at testinstrumentet ditt har riktig CAT-klassifisering for hver jobb du gjør, selv om det betyr at du må bytte multimeter i løpet av dagen.
  4. Ikke kjøp det billigste multimeteret de har. Du kan oppgradere senere, ikke sant? Kanskje ikke, hvis du blir offer for en ulykke fordi det billige testinstrumentet du kjøpte, faktisk ikke hadde de sikkerhetsegenskapene det ble reklamert med. Kontroller om det er testet av et uavhengig laboratorium.
  5. Ikke la vernebrillene ligge i skjortelomma. Ta dem ut. Ta dem på. Det er viktig. Det samme gjelder isolerte hansker og flammehemmende klær.
  6. Ikke jobb på en strømførende krets. Koble alltid ut kursen hvis det er mulig. Hvis situasjonen krever at du jobber på en strømførende kurs, må du bruke instrumenter som er ordentlig isolert, ha på vernebriller eller ansiktsvern og isolerte hansker, fjerne klokker og smykker, stå på en isolert matte og ha på deg flammehemmende klær, ikke vanlig arbeidstøy.
  7. Ikke slurv med LOTO-prosedyrer (avtengning og merking).
  8. Ikke hold begge hender på testen. Ikke gjør det! Når du jobber med strømførende kretser, må du huske det gamle elektrikertrikset: Hold ei hånd i lomma. Da reduserer du muligheten for en lukket krets over brystet og gjennom hjertet ditt. Heng opp måleinstrumentet eller legg det fra deg om det er mulig. Prøv å unngå å holde det i hendene, så minimerer du sjansen for at du utsettes for transienter.
  9. Ikke forsøm ledningene dine. Testledninger er en viktig komponent for trygg bruk av multimetre. Kontroller at ledningene også har riktig CAT-klassifisering for jobben du skal gjøre. Se etter testledninger med dobbel isolering, skjermede inngangskontakter, fingevern og sklisikker overflate.
  10. Ikke bruk et gammelt testverktøy. Dagens testverktøy har sikkerhetsegenskaper som var ukjente for bare få år siden, egenskaper som er verdt prisen for en oppgradering, og som i lengden er mer verdt enn et besøk på sykehuset.