Norsk

Personlig verneutstyr (PVU) for arbeid på elanlegg og -utstyr

Hva er personlig verneutstyr (PVU), og hvorfor er det viktig? Ifølge 85 % av elektroarbeiderne som nylig deltok i en Fluke-undersøkelse, er det ikke særlig viktig De sa at de velger å ikke bruke riktig PVU fordi det er upraktisk. Men vet vi at PVU er siste skanse for å holde deg trygg dersom det oppstår lysbuer eller elektriske eksplosjoner. Den beste måten å unngå å bli skadet eller drept av elektrisk støt på, er naturligvis å holde seg langt unna spenningssatte komponenter og å bare jobbe med spenningsløst utstyr. Dessverre kan lysbuer og andre ulykker fremdeles forekomme, selv når du tar hensiktsmessige forholdsregler. Det er derfor er PVU for elektroarbeid er din siste skanse for å holde deg trygg ved lysbuer og elektriske eksplosjoner.

Det er forskjellige krav til PVU for forskjellige typer elektroarbeid.

I USA lager arbeidsdepartementets etat Occupational Safety and Health Administratio (OSHA) og NFPA egnede retningslinjer og forskrifter for sikkerhet på arbeidsplassen. NFPA 70E, den amerikanske standarden for elsikkerhet på arbeidsplassen, beskriver forutsetningene og verneutstyret som kreves for å kunne jobbe trygt. Selv om NFPA 70E-standarden ikke er lovpålagt, ble den skrevet for å oppfylle de lovpålagte kravene fra OSHA. For å finne ut hva slags PVU som er nødvendig ved bestemte forhold må du starte med en risikoanalyse.

Hva er PVU-krav?

En HMS-risikoanalyse forteller ikke bare hva slags verneutstyr som trengs der jobben skal gjøres, men er også første ledd i utviklingen av et sikkerhetsprogram. Den bør tjene som grunnlag for å skape trygge arbeidsforhold. Du må identifisere potensielle farer på arbeidsplassen, både fysiske og helserelaterte.

Potensielle helsefarer er ting som eksponering for skadelig støv, kjemikalier og stråling. Det kan finnes mange forskjellige fysiske farer rundt omkring på arbeidsplasser, blant annet

 • Bevegelige gjenstander
 • Skarpe kanter
 • Risiko for fallende gjenstander
 • Elektriske kontakter
 • Ekstreme temperaturer

Gå gjennom arbeidsplassen og dokumenter alle slags mulige farer. Etterpå kan du organisere informasjonen og finne ut hva slags verneutstyr som trengs for å beskytte de ansatte mot alle farer. Arbeidsstedet bør også revurderes med jevne mellomrom for å sikre at eventuelle endringer er tatt med i betraktningen, og at de fastesatte PVU-nivåene er tilstrekkelige.

Velg riktig PVU.

Etter at risikoanalysen er fullført, eliminerer du alle farer det er mulig å fjerne. Husk styringspyramiden når du setter opp planen din. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) satte opp disse styringstrinnene i rekkefølge fra det mest til det minst virkningsfulle med hensyn til å beskytte arbeidernes sikkerhet:

 1. Eliminer faren.
 2. Bytt til mindre farlig utstyr og materialer.
 3. Lag fysiske barrierer for å redusere eksponering og alvorlighetsgrad.
 4. Advar ved hjelp av skilt og annen kommunikasjon.
 5. Lag administrative styringssystemer inkludert trygge arbeidsrutiner.
 6. Sørg for adekvat personlig verneutstyr.

Når du har gått gjennom pyramiden og kommet til verneutstyr som siste tiltak, lager du en liste med verneutstyr for elektroarbeid. Følg relevante norske forskrifter og standarder tilsvarende NFPA 70E når du velger minimumsstandard på verneutstyr i de områdene du noterte deg i gjennomgangen. Tabell 130.5 (C), eller tabellmetoden i NFPA 70E, hjelper til med å estimere sannsynligheten for at det oppstår en lysbuehendelse i forskjellige AC- og DC-systemer, og om PVU skal være pålagt.

Tabellen viser minimumskravene. Det er alltid en god ide å ikke bare oppfylle minimumskravene for sikkerhet, men å overgå standardene. OSHA krever at mange av PVU-kategoriene oppfyller standarder utviklet av American National Standards Institute (ANSI) for disse tre typene verneutstyr:

 • øye- og ansiktsbeskyttelse
 • hodebeskyttelse
 • Fotbeskyttelse

ANSI har ikke en standard for hansker, men OSHA har anbefalt at valget baseres på oppgavene som utføres.

Opplæring i bruk av verneutstyr

Som en del av OSHAs standarder er arbeidsgivere pålagt å instruere ansatte som må bruke PVU for elektroarbeid om hva de skal bruke når, hvordan det skal brukes, vedlikeholdes og kastes, og dets begrensninger.

Å forstå begrensningene av PVU er et viktig aspekt av opplæringen, fordi bruk av riktig verneutstyr bør anses som siste skanse ved lysbuehendelser. PVU er ikke idiotsikkert. Sammen med gode sikkerhetsrutiner gir PVU det best mulige resultatet ved hendelser med lysbuer eller elektriske eksplosjoner.

Inkludering av PVU-opplæring som en del av din vanlige sikkerhetsopplæring kan også bidra til å holde alle ansatte oppdatert på eventuelle endringer og gi deg en anledning til å gjennomgå effekten av dine PVU-tiltak for elektroarbeid. Denne sikkerhetsopplæringen skal sørge for at alle gjør egnede tiltak for å forhindre lysbuehendelser og minimere forekomsten av dem. Bruk av riktig PVU må være ett av disse tiltakene. Det vil redusere skader og kan redde livet ditt.