Norsk

Hvordan måle motstand

grunnleggende

Hvorfor måle motstand? For å bestemme tilstanden til en krets eller komponent. Jo høyere motstand, desto lavere er strømmen, og omvendt.

Generelt starter motstanden til komponenter som brukes til å styre kretsløp (for eksempel brytere og relékontakter) veldig lavt, og øker over tid på grunn av faktorer som slitasje og smuss. Laster som motorer og magnetventiler reduseres i motstand over tid på grunn av isolasjonssvikt og fuktighet.

For å måle motstand:

1. Slå AV strømmen i kretsen.

 • Hvis det er en kondensator i kretsen, må du lade ut kondensatoren før du gjør en motstandsmåling.

2. Drei multimeterets rotasjonshjul til motstand eller ohm, som ofte deler plass på hjulet med en eller flere andre test- / målefunksjoner (kontinuitet, kapasitans eller diode; se illustrasjon nedenfor).

 • Skjermen skal vise OLΩ fordi instrumentet, selv før testledningene er koblet til en komponent, automatisk begynner å ta en motstandsmåling i denne modusen.
 • MΩ-symbolet kan vises på skjermen fordi motstanden til åpne (ikke-tilkoblede) testledninger er veldig høy.
 • Når ledningene er koblet til en komponent, bruker et digitalt multimeter automatisk Autorange-modus for å tilpasse seg det beste området.
 • Ved å trykke på Range-knappen kan en tekniker manuelt stille inn område.
 • Beste resultater oppnås hvis komponenten som skal testes fjernes fra kretsen. Hvis komponenten står i kretsen, kan avlesningene påvirkes av andre komponenter parallellkoblet med komponenten som skal testes.
Multimeterskjermen

 

3. Sett først den svarte testledningen inn i COM-kontakten.

4. Sett deretter den røde ledningen inn i VΩ-kontakten.

 • Når du er ferdig, fjerner du ledningene i omvendt rekkefølge: rød først, deretter svart.

5. Koble testledningene over komponenten som testes.

 • Forsikre deg om at kontakten mellom testledningene og kretsen er god.

Tips: For målinger med veldig lav motstand, bruk relativ modus (REL; se punkt 11). Den kan også bli referert til som null- eller Delta (Δ)-modus. Den trekker automatisk fra ledningsmotstanden - vanligvis 0,2 til 0,5 Ω. Ideelt sett, hvis testledninger berører hverandre (er kortsluttet), skal skjermen vise 0 Ω.

Andre faktorer som kan påvirke motstandsmålingen: Fremmedstoffer (smuss, loddefluks, olje), kroppskontakt med metallendene på testledningene eller parallelle kretsløp. Menneskekroppen blir en parallell motstandsbane, og senker den totale kretsmotstanden. Unngå derfor å berøre metalldeler på testledninger for å unngå feil.

6. Avles målingen på skjermen.

7. Når du er ferdig, må du slå av multimeteret for å bevare batteriets levetid.

Avanserte alternativer for digitale multimetre

8. Trykk på RANGE-knappen for å velge et bestemt fast måleområde.

 • Husk å legge merke til benevnelsen (for eksempel k eller M) etter målingen på skjermen.

9. Trykk på HOLD-knappen for å registrere en stabil måling - den kan sees senere.

10. Trykk på MIN / MAX-knappen for å registrere den laveste og den høyeste verdien.

 • Multimeteret piper hver gang en ny verdi registreres.

11. Trykk på relativ (REL)-knappen for å stille multimeteret til en spesifikk referanseverdi.

 • Målinger over og under referanseverdien vises.

Analyse av motstandsmålingen

Betydningen av en motstandsavlesning avhenger av komponenten som testes. Generelt varierer motstanden til en hvilken som helst komponent over tid, og fra komponent til komponent. Små motstandsendringer er vanligvis ikke kritiske, men kan indikere et mønster som bør noteres. Når for eksempel motstanden til et varmeelement stiger, minsker strømmen som går gjennom elementet, og omvendt. Se diagram under.

Multimetermotstand

Når du arbeider på et kretskort, kan det være nødvendig å fjerne en av ledningene til motstanden fra kortet for å måle riktig motstandsverdi. Motstandsverdien som vises av et digitalt multimeter, er den totale motstanden gjennom alle mulige baner mellom testprobene. Forsiktighet er nødvendig når du måler motstand over en komponent som er en del av en krets.

Motstanden til alle komponenter som er koblet parallelt med en komponent som testes, påvirker motstandsavlesningen, og senker den vanligvis. Kontroller alltid kretsskjemaet for å finne eventuelle parallelle baner.

Referanse: Digital Multimeter Principles by Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Velg riktig multimeter