Norsk

Frekvensmåling

grunnleggende

Kretser og utstyr kan være laget for å operere ved fast eller variabel frekvens. De kan fungere unormalt hvis de brukes ved en annen frekvens enn den spesifiserte.

For eksempel går en vekselstrømsmotor designet for 60 Hz saktere hvis frekvensen er lavere enn 60 Hz, og raskere hvis frekvensen overstiger 60 Hz. For vekselstrømsmotorer forårsaker enhver endring i frekvens en proporsjonal endring i motorhastigheten. Fem prosent reduksjon av frekvensen gir fem prosent reduksjon av motorhastigheten.

Noen digitale multimetere har alternative moduser relatert til frekvensmåling:

 • Frekvenstellermodus: Den måler frekvensen til AC-signaler. Den kan brukes til å måle frekvens når du feilsøker elektrisk og elektronisk utstyr.
 • MIN. MAKS. opptaksmodus: Frekvensmålinger registreres i en spesifikk periode. Den har samme funksjon for spenning, strøm og resistans.
 • Autorange-modus: Frekvensmålingsområdet velges automatisk. Hvis frekvensen til den målte spenningen er utenfor frekvensmålingsområdet, kan ikke et digitalt multimeter vise nøyaktige målinger. Se i brukerhåndboken for å finne spesifikke måleområder.

Digitale multimetre med frekvenssymbol på dreiebryteren

 1. Drei bryteren til Hz.
  • Den deler vanligvis plass på bryteren med minst én annen funksjon.
  • Noen målerinstrumenter angir frekvensen gjennom en sekundær funksjon som du får tilgang til ved å trykke på en tast og vri dreiebryteren til AC eller DC.
 2. Sett først den svarte testledningen i COM-kontakten.
 3. Sett deretter inn den røde ledningen i V Ω-kontakten.
  • Når du er ferdig, fjerner du ledningene i omvendt rekkefølge: rød først, deretter svart.
 4. Koble til den svarte testledningen først, deretter den røde ledningen.
  • Når du er ferdig, fjerner du ledningene i omvendt rekkefølge: rød først, deretter svart.
 5. Les av måleverdien på displayet.
  • Forkortelsen Hz skal vises til høyre for måleverdien.

Digitale multimetre med frekvenstast

Frekvensmåling
 1. Vri dreiebryteren til vekselspenning (vekselspenningsindikator). Still måleområdet til høyeste spenningsinnstilling dersom spenningen i kretsen er ukjent.
  • De fleste digitale multimetre starter i Autorange-modus og velger automatisk egnet måleområde basert på aktuell spenning.
 2. Sett først den svarte testledningen inn i COM-kontakten.
 3. Sett deretter den røde ledningen inn i V Ω-kontakten.
 4. Koble testledningene til kretsen.
  • Plasseringen av testledningene er vilkårlig.
  • Når du er ferdig, fjerner du ledningene i omvendt rekkefølge: rød først, deretter svart.
 5. Les av spenningsmålingen på displayet.
 6. Trykk på Hz-tasten mens multimeteret fremdeles er tilkoblet kretsen.
 7. Les av frekvensmålingen på displayet.
  • Hz-symbolet skal vises på skjermen, til høyre for målieverdien.

Faktorer som kan påvirke frekvensmåling

I noen kretser kan det være så stor forvrengning at det er umulig å måle frekvensen nøyaktig. Eksempel: frekvensomformere (VDF-er) kan produsere frekvensforvrengninger.

Bruk lavpassfilteretinnstillingen (Frekvensmåling) AC V (vekselspenningsindikator) for å få nøyaktige måleverdier ved testing av frekvensomformere. For måleinstrumenter uten Frekvensmålingvekselspenningsindikator-innstilling: Vri dreiebryteren til likespenning og trykk deretter på Hz-tasten igjen for å måle frekvensen på likespenningsinnstillingen. Hvis instrumentet kan måle frekvens også når det er frakoblet, kan du prøve å endre spenningsområdet for å kompensere for støyen.

Referanse: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Velg riktig multimeter.