Norsk

Hva er en diode?

Elektro, grunnleggende

En diode er en halvleder som i hovedsak fungerer som en enveisbryter for strøm. Den gjør at strømmen flyter lett i én retning, men begrenser strømflyten kraftig i motsatt retning.

Dioder er også kjent som likerettere fordi de endrer vekselstrøm (AC) til pulserende likestrøm (DC). Dioder klassifiseres etter type, spenning og strømkapasitet.

En diode er topolet, de to polene kalles anode (positiv leder) og katode (negativ leder). De fleste dioder gjør at strømmen bare flyter når anoden tilføres positiv spenning. Forskjellige diodekonfigurasjoner er vist på dette bildet:

dioder
Dioder finnes i ulike konfigurasjoner. Fra venstre: metallhylster, boltmontert, plasthylse med bånd, plasthylse med skråkant, glasshylse.

En diode som er forspent i lederetningen lar strømmen flyte. En diode som er forspent i sperreretningen fungerer som en isolator og tillater ikke strømflyt.

Merkelig men sant: Diodesymbolets pil peker i motsatt retning av elektronstrømmen. Årsak: Ingeniører skapte symbolet, og deres skjema viser strøm som går fra den positive (+) siden av spenningskilden til den negative (-). Det er samme konvensjon som brukes for halvledersymboler med piler: Pilen peker i den «konvensjonelle» strømretningen, og mot den virkelige elektronstrømmen.

diode-forspenning

Ved diodetesing produserer dioden i et digitalt multimeter en liten spenning mellom testkablene, som er tilstrekkelig å forspenne diodens pn-overgang i lederetningen. Normalt spenningsfall er 0,5 til 0,8 V. Resistans i lederetningen for en god diode bør være i området 1000 til 10 ohm. Når et digitalt multimeter er forspent i sperreretningen, vil displayet vise OL (som indikerer svært høy resistans).

god diode 1
god diode 2

Dioder kategoriseres etter hvilken strømstyrke de tåler. Hvis denne verdien overskrides og dioden svikter, kan den kortsluttes og enten a) la det gå strøm i begge retninger, eller b) hindre strømmen i begge retninger.

dårlig diode 1
dårlig diode 2

Referanse: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers