Norsk

Hvordan teste kontinuitet

grunnleggende
Hvordan teste kontinuitet
 1. Drei rotasjonshjulet til kontinuitetstestmodus (Ikonet for kontinuitet). Den vil sannsynligvis dele plass på hjulet med en eller flere funksjoner, vanligvis motstand (Ω). Når testprobene er adskilt, kan multimeterskjermen vise OL og Ω.
 2. Trykk om nødvendig på kontinuitetsknappen.
 3. Sett først den svarte testledningen inn i COM-kontakten.
 4. Sett deretter den røde ledningen inn i VΩ-kontakten. Når du er ferdig, fjerner du ledningene i motsatt rekkefølge: først rød, deretter svart.
 5. Med kretsen spenningsløs, kobler du testledningene over komponenten som testes. Plasseringen av testledningene er vilkårlig. Merk at det kan være nødvendig å isolere komponenten fra andre komponenter i kretsen.
 6. Det digitale multimeteret piper hvis en komplett bane (kontinuitet) eksisterer. Hvis kretsen er åpen (bryteren er i AV-stilling), piper ikke multimeteret.
 7. Når du er ferdig, må du slå av multimeteret for å bevare batteriets levetid.

Oversikt kontinuitetstest

 • Kontinuitet betyr at det finnes en komplett bane for strømgjennomgang. En krets er komplett når bryteren er lukket.
 • Et digitalt multimeters kontinuitetsmodus kan brukes til å teste brytere, sikringer, elektriske koblinger, ledere og andre komponenter. En god sikring bør for eksempel ha full gjennomgang, eller kontinuitet.
 • Et digitalt multimeter avgir et hørbart signal (et pip) når den oppdager en komplett bane.
 • Pipet, en hørbar indikator, lar teknikere fokusere på testprosedyren uten å måtte se på multimeterskjermen.
 • Når du tester kontinuitet, piper multimeteret basert på motstanden til komponenten som testes. Denne motstanden bestemmes av multimeterets innstillingsområde. Eksempler:
  • Hvis området er satt til 400,0 Ω, piper multimeteret vanligvis hvis komponenten har en motstand på 40 Ω eller mindre.
  • Hvis området er satt til 4.000 kΩ, piper multimeteret vanligvis hvis komponenten har en motstand på 200 Ω eller mindre.
 • Innstillingen for laveste område bør brukes når du tester kretskomponenter som skal ha lav motstandsverdi, for eksempel elektriske koblinger eller bryterkontakter.