Norsk

Hva er arbeidssyklus?

Elektro, grunnleggende

Arbeidssyklus er forholdet mellom tiden en last eller krets er PÅog tiden lasten eller kretsen er AV.

Den korrekte termen for arbeidssyklus i denne konteksten er relativ innkoplingstid, noen ganger omtales den som nyttesignal. Den uttrykkes som PÅ-tidens prosentandel av den totale periodetiden. En arbeidssyklus på 60 % vil si et signal som er PÅ 60 % av tiden og AV de resterende 40 %.

Hva er arbeidssyklus?

Mange laster blir slått raskt av og på ved hjelp av en hurtigvirkende elektronisk bryter som regulerer lastens utgangseffekt presist. Lastens funksjon – som en lyspæres lysstyrke, et varmeelements effekt eller den magnetiske styrken til en spole – kan reguleres ved hjelp av arbeidssyklusens AV- og PÅ-perioder, eller sykluser per sekund.

Arbeidssyklus enkelt forklart

Hvis en ventil pulses PÅ med ulike varigheter (kalt pulsbreddemodulasjon), vil arbeidssyklusen variere. Hvis den pulses PÅ i 0,05 sekunder i løpet av en 0,1-sekunds periode, vil drivstoffinninjektorens arbeidssyklus være 50 %. Hvis den pulses PÅ i 0,09 sekunder i løpet av den samme 0,1-sekundsperioden, vil drivstoffinninjektorens arbeidssyklus være 90 %.

Eksempel på arbeidssyklus

I et kjøretøys elektroniske drivstoffinnsprøytingssystem regulerer spenningsimpulser drivstoffinjektorens solenoidventil med en fast rate på ti sykluser per sekund, dvs. 10 Hz.

Pulsbreddemodulering gjør at motorens drivstofftilførsel kan reguleres nøyaktig elektronisk. Varigheten av PÅ-impulsene bestemmer spenningsgjennomsnittet for hver arbeidssyklus.

Arbeidssyklusregulerte solenoider bruker et variabelt arbeidssyklussignal til å variere strømning eller justere trykk. Jo lenger en solenoid forblir åpen, desto mer gjennomstrømning og desto mindre trykkoppbygging. Disse solenoidene er enten tilførselsstyrt eller jordingsstyrt.

Hva er en pulsbredde?

Pulsbredde er et mål for den faktiske PÅ-tiden, målt i millisekunder. AV-tiden påvirker ikke signalets pulsbredde. Den eneste verdien som blir målt er varigheten av PÅ-signalet (jordingsstyrt).

Referanse: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers