Norsk

Diodetesting

grunnleggende

Digitale multimetre kan teste dioder ved hjelp av en av de to følgende metodene:

 1. Diodetestmodus, som nesten alltid er den beste løsningen.
 2. Resistansmodus, som vanligvis bare brukes hvis multimeteret ikke har diodetestmodus.

Merk: I noen tilfeller kan det være nødvendig å fjerne den ene enden av dioden fra kretsen for å teste den.

Dette må du vite om resistanssmodus når du tester dioder:

 • Testen indikerer ikke alltid om en diode er intakt eller ikke.
 • Du bør ikke teste en diode som er tilkoblet en krets, ettersom det kan gi en falsk avlesning.
 • Mudosen KAN brukes til å bekrefte at en diode er defekt i en spesifikk situasjon, etter at en diodetest har vist at dioden er dårlig.

En diode testes best ved å måle spenningsfallet over den når den er forspent i lederetningen. En diode forspent i lederetningen fungerer som en lukket bryter slik at strømmen kan flyte.

Et multimeters diodeterstmodus produserer en liten spenning mellom testledningene. Multimeteret viser spenningsfallet når testledningene kobles over en diode som er forspent i lederetningen. Diodetestprosedyren utføres som følger:

 1. Forsikre deg om a) all strøm til kretsen er AV og b) dioden er spenningsløs. Det kan være spenning i kretsen på grunn av ladede kondensatorer. I så fall må kondensatorene lades ut. Still inn multimeteret på vekselspennings- eller likespenningsmåling etter behov.
 2. Vri dreiebryteren til diodetestmodus ( Diodetesting  ). Den kan hende funksjonen deler plass med en annen funksjon på dreiebryteren.
 3. Koble testledningene til dioden. Registrer målingen som vises.
 4. Reverser testledningene. Registrer målingen som vises.

Analyse av diodetesten

 • De mest brukte silisiumdiodene gir et spenningsfall på 0,5 til 0,8 volt når de er intakte og forspent i lederetningen . Noen germaniumdioder har et spenningsfall på 0,2 til 0,3 V.
 • Multimeteret viser OL når en intakt diode er forspent i sperreretningen. Avlesningen «OL» indikerer at dioden fungerer som en åpen bryter.
 • En defekt (åpnet) diode sperrer for strøm i begge retninger. Et multimeter viser OL i begge retninger når dioden er åpnet.
 • En kortsluttet diode har samme spenningsfallavlesning (ca. 0,4 V) i begge retninger.

Et multimeter som er stilt inn på resistanssmodus (Ω) kan brukes som en ekstra diodetest, eller, som tidligere nevnt, dersom et multimeter ikke har diodetestmodus.

Analyse av diodetesten

En diode er forspent i lederetningen når den positive (røde) testledningen er på anoden og den negative (svarte) testledningen på katoden.

 • For en intakt diode som er forspent i lederetningen, bør resistansen ligge i området 1000 Ω til 10 MΩ.
 • Når dioden er forspent i lederetningen, er resistansmålingen høy. Det er fordi multimeteret forsyner dioden med strøm for å oppnå den resistansen testen krever.

En diode er forspent i sperreretningen når den positive (røde) testledningen er på katoden og den negative (svarte) testledningen på anoden.

 • For en intakt diode som er forspent i sperreretningen, viser multimeteret OL. Dioden er defekt hvis avlesningene er like i begge retninger.
Diodetest i resistansmodus

Resistansmodusprosedyren utføres som følger:

 1. Forsikre deg om a) all strøm til kretsen er AV og b) det ikke er spenning på dioden. Det kan være spenning i kretsen på grunn av ladede kondensatorer. I så fall må kondensatorene lades ut. Still inn multimeteret på vekselspennings- eller likespenningsmåling etter behov.
 2. Vri dreiebryteren til resistansmodus (Ω). Den kan hende funksjonen deler plass med en annen funksjon på dreiebryteren.
 3. Koble testledningene til dioden etter at den er koblet fra kretsen. Registrer målingen som vises.
 4. Reverser testledningene. Registrer målingen som vises.
 5. Når du bruker reistansmodus til å teste dioder, får du best resultat om du sammenligner de målte verdiene med verdiene for en kjent, intakt diode.

Referanse: Digital Multimeter Principles av Glen A. Mazur, American Technical Publishers

Velg riktig multimeter.