Czech

Software pro správu kalibrace Fluke 750SW DPCTrack2

 • Fluke 750 SW DPC/TRACK2 Software - 1

Klíčové vlastnosti

 • Ušetřete čas a zajistěte integritu dat
 • Spravujte zkušební přístroje a zařízení řídicích systémů
 • Vytvářejte zkušební postupy a zachycujte výsledky
 • Poskytujte rychlou a přehlednou dokumentaci
 • Kompatibilní s širokou řadou kalibračních přístrojů

Přehled výrobků: Software pro správu kalibrace Fluke 750SW DPCTrack2

Zkraťte dobu kalibrace

Ať už plánujete 200 nebo více než 2000 kalibrací ročně, software pro správu kalibrace DPCTrack2™ od společnosti Fluke vám ušetří čas a zajistí integritu dat. Přímo připojte svůj záznamový technologický kalibrátor Fluke řady 740 nebo 750 nebo automatický tlakový kalibrátor řady 729, stáhněte si zkušební postupy a nahrajte výsledky zkoušek. Spravujte své přístroje pro technologickou kalibraci, kalibrační zařízení, zkušební postupy, provozní pokyny a seznamy revizních úkonů a poskytujte rychlou a přehlednou dokumentaci.

Funkce softwaru Fluke DPCTrack2:

 • Software dokáže provádět výpočty vyhovuje/nevyhovuje a rovněž ověřovat data před kalibrací a po kalibraci.

Umožňuje také otevření více záznamů o kalibraci současně, což znamená, že technici mohou ukládat neúplné záznamy o rozpracované kalibraci a vrátit se k nim později.

K urychlení kalibračního procesu poskytuje software následující:

 • Uživatelem definované nastavení zkušebních norem umožňuje uplatnění specifických požadavků pouze pro určité typy technologických přístrojů
 • V případě potřeby zpětná sledovatelnost technologických přístrojů
 • Propojuje hlavní záznamy se standardními provozními postupy a dalšími dokumenty
 • Automaticky odesílá upomínky, výstrahy a varování
 • Automatický přepočet horních/dolních tolerancí během samotných terénních kalibrací
 • Nahrávání zaznamenaných dat zachycených v terénu
 • Předem strukturované přiřazení technologických přístrojů ke smyčkám a/nebo záznamům ze zařízení lze zobrazit v hierarchickém formátu, který umožňuje vytvořit více skupin kalibračních zkoušek na jednom technologickém přístroji.

Výhody oproti systému správy kalibrace v papírové verzi

Fluke DPCTrack2Papírová verze
Automatické výpočty zabraňují lidským chybám a opomenutímVysoká pravděpodobnost chyb a opomenutí
Automatizovaný kalibrační proces zvyšuje efektivitu a zkracuje čas o 50 %Doba kalibrace zůstává dlouhá
Bezpapírová kalibrace dokumentovaná v reálném čase zvyšuje přesnostKalibrace dokumentována dny a týdny po jejím provedení
Snadná okamžitá kontrola a analýza kalibračních protokolů pro správu a audity závoduPředávání papírů je pomalé; podávání hlášení a sdílení informací je obtížné
Nápravná a preventivní opatření jsou řízená a dokumentovánaNeexistuje snadný způsob informování o nápravných opatřeních, takže k nim dochází sporadicky
Proces zajišťování jakosti zvyšuje kvalitu produktůBez automatizovaného řízení jakosti společnost riskuje vady produktů
Vylepšené podávání hlášení s možností rychlého vyhledávání podle určitých kritériíPomalé vyhledávání historických hlášení, vracení papírových složek na správné místo a bez možnosti okamžítého vyhledávání
Zajištění shody s předpisyVysoká pravděpodobnost chybovosti a neshod s předpisy
Snadné zálohování a obnovení kalibračních datVelmi obtížné zálohování papírových záznamů

Kompatibilita s technologickými kalibrátory Fluke

Software pro správu kalibrací Fluke DPCTrack2™️ je kompatibilní s několika přístroji pro technologickou kalibraci Fluke, včetně starších záznamových technologických kalibrátorů řady 740 a 750 a automatických tlakových kalibrátorů řady 729.

Získejte 60denní bezplatnou zkušební verzi

Stáhněte si software DPCTrack2™ a užijte si plnou funkčnost během 60denního zkušebního období. Po uplynutí 60denní zkušební doby bude mít software do zakoupení licence omezenou funkčnost.

Obsah dodávky:

 • Ověřovací kód softwaru
 • Kabel USB

Modely: Software pro správu kalibrace Fluke 750SW DPCTrack2

750 SW DPC/TRACK2

Software Fluke 750 SW DPC/TRACK2

Koupit
DPC/TRACK2 Software