Czech

Vysoce přesné analyzátory elektrické energie Fluke Norma 4000/5000

 • Fluke Norma 4000 Power Analyzer
 • Fluke Norma 4000 Power Analyzer
 • Fluke Norma 4000 Power Analyzer

Klíčové vlastnosti

Fluke Norma 4000: Třífázový analyzátor elektrické energie Fluke Norma 4000 je ideálním přístrojem pro testování v terénu, který se vyznačuje jednoduchou obsluhou a nepřekonatelným poměrem cena/výkon. Funkce a vybavení: 1 až 3 moduly pro fáze, 5,7" / 144 mm barevný displej, analýza harmonických, režim scope, zobrazení vektorového diagramu, funkce záznamu, počítačový software Fluke NormaView a rozšiřitelná datová paměť RAM s kapacitou 4 MB.

Fluke Norma 5000: Šestikanálový analyzátor elektrické energie pro dva třífázové systémy Fluke Norma 5000 disponuje nejširším frekvenčním pásmem na trhu, což z něj činí ideální prostředek pro testování a analýzu při konstrukci frekvenčních konvertorů a osvětlovacího zařízení. Funkce a vybavení: 3 až 6 modulů pro fáze, volitelná interní tiskárna (plus všechny výše uvedené funkce, kterými je vybaven model Fluke Norma 4000).

 • Díky svému kompaktnímu designu je přístroj lehce přenosný a nenáročný na místo.
 • Jednoduché uživatelské rozhraní zajišťuje snadnou a intuitivní obsluhu.
 • Různé standardní konfigurace umožňují uživateli vybrat přesně ty funkce, které potřebuje pro svou konkrétní aplikaci.
 • Současný paralelní záznam všech fází umožňuje přesně sledovat dynamické události u všech fází v přesně stejném časovém momentu.
 • Všechny vstupy jsou galvanicky izolované, aby v žádných aplikacích nedocházelo ke zkratům.
 • Kompletní analýza díky měření napětí, proudu a harmonických výkonu až do 40té harmonické.
 • Kompletní analytické funkce jako rychlá Fourierova transformační analýza (FFT), vektorový diagram a digitální osciloskop (DSO) jsou v základní výbavě přístroje.
 • Uživatelem volitelná průměrná doba – od 15 ms do 3 600 ms – pro dynamická měření.
 • Naměřené hodnoty lze uložit do vestavěné paměti s kapacitou 4 MB (rozšiřitelné až na 128 MB).
 • Rychlé a snadné připojení k počítači – RS232 a USB naleznete ve standardním vybavení; volitelné IEEE488, Ethernet nebo USB2.0.
 • Procesní rozhraní PI1 pro měření točivého momentu a rychlosti pomocí externích čidel plus čtyři analogové výstupy pro snadné použití na motorech a pohonech.
 • Vzorkovací rychlost 341 kHz nebo 1 MHz pro detailní analýzu signálu.
 • Frekvenční pásmo od DC do 3 MHz / 10 MHz pro spolehlivé a přesné měření.
 • Počítačový software Fluke NormaView pro stahování dat, analýzu a tvorbu protokolů.

Přehled výrobků: Vysoce přesné analyzátory elektrické energie Fluke Norma 4000/5000


Spolehlivá, vysoce přesná měření pro testování a vývoj výkonové elektroniky

Kompaktní analyzátory elektrické energie Fluke řady Norma poskytují nejmodernější technologii měření, která pomáhá konstruktérům při vývoji a testování motorů, převodníků, osvětlení, dodávek energie, transformátorů a automobilových součástí.

Přístroje jsou založeny na patentované širokopásmové struktuře a poskytují vysoce přesné měření jednofázového nebo třífázového proudu a napětí, analýzu harmonických a rychlou Fourierovu transformační analýzu (FFT) i výpočty výkonu a dalších odvozených hodnot.

Tato řada obsahuje třífázový analyzátor elektrické energie Fluke Norma 4000 a šestikanálový analyzátor elektrické energie pro dva třífázové systémy Fluke Norma 5000. Tyto robustní, vysoce přesné analyzátory za bezkonkurenční cenu lze snadno a spolehlivě použít v provozu nebo jako zkušební zařízení v laboratořích na testovacích stolech.


Aplikace

 • Elektrické motory a převodníkové hnací systémy – Prostřednictvím detailní analýzy spektra a možností kalkulace dynamického točivého momentu jsou přesně měřeny přepínací ztráty způsobené převodníkem a je prováděna důkladná analýza přechodů momentu a harmonických ve vyšších frekvencích.
 • Převodníkové hnací systémy – Současné měření všech elektrických a mechanických energetických parametrů ve stejném časovém okně umožňuje uživateli sledovat vzájemný vliv komponent i jejich vliv na celkový systém.
 • Osvětlení – Šířka pásma až 10 MHz a vysoká frekvence vzorkování až 1 MHz umožňují podrobnou analýzu signálu na výstupech předřadníku. Jedinečná technologie bočníku umožňuje měření energie při velmi vysokých frekvencích. Současné měření vstupního a výstupního výkonu umožňuje provádět okamžitou kalkulaci ztrát předřadníku.
 • Transformátory – Synchronní šestifázové měření výkonu umožňuje provádět vysoce přesné kalkulace účinnosti a ztrát u velkých transformátorů, a to i s nízkými účiníky. Je také možné provádět synchronní vícefázové měření odporu vinutí transformátorů.
 • Automobilový průmysl – Synchronní měření elektrického příkonu a mechanického výkonu poskytuje úplné informace o účinnosti a ztrátách jednotlivých komponent i systému jako celku.

Technické údaje: Vysoce přesné analyzátory elektrické energie Fluke Norma 4000/5000

Obecné specifikace
Počet fází (kanálů)
Fluke Norma 4000: 1 až 3
Fluke Norma 5000: 3, 4, 6
Hmotnost
Fluke Norma 4000: přibl. 5 kg
Fluke Norma 5000: přibl. 7 kg
Rozměry
Fluke Norma 4000: 150 mm x 237 mm x 315 mm
(5,9 in x 9,3 in x 12,4 in)
Fluke Norma 5000: 150 mm x 447 mm x 315 mm
(5,9 in x 17,6 in x 12,4 in)
Zabudovaná tiskárna
Fluke Norma 4000: Ne
Fluke Norma 5000: Ano (volitelná)
Displej
 Barevný, 144 mm, 320 x 240 pixelů
 Uživatelsky volitelná úroveň podsvícení a kontrastu displeje.
Šířka pásma:
 ss do 3 MHz nebo ss do 10 MHz v závislosti na vstupním modulu
Základní přesnost
 0,2 %, 0,1 % nebo 0,03 % v závislosti na vstupním modulu
Vzorkovací rychlost
 0,33 MHz nebo 1 MHz v závislosti na vstupním modulu
Rozsah vstupního napětí
 0,3 V až 1 000 V
Rozsah vstupního proudu (při přímém zapojení, ne pomocí bočníku)
 0,03 mA až 20 A v závislosti na vstupním modulu
Paměť pro konfigurace
 4 MB
Paměť pro nastavení
 0,5 MB
Rychlá Fourierova transformace (FFT)
 Do 40té harmonické
RS232/USB rozhranní
 Standardní
Procesní rozhraní PI1 (8 analogových/impulsních vstupů a 4 analogové výstupy)
 Volitelné
Rozhraní IEEE 488.2/GPIB (Ethernet 1 MBit/s / 10 MBit/s nebo 100 MBit/s)
 Volitelné
Počítačový software Fluke NormaView (pro stahování dat, analýzu a tvorbu protokolů)
 Standardní

 

Základní funkce
Rychlá Fourierova transformace (FFT)
 Výpočet harmonických s grafickým zobrazením. Současně lze zobrazit až 3 sloupcové grafy.
 Měřené hodnoty: U, I, P fáze
 Pořadí: 1. až 40. harmonická, maximálně poloviční vzorkovací frekvence
Digitální osciloskop (DSO)
 Současné zobrazení až 3 naměřených hodnot na jedné úrovni zavzorkování. Rychlý náhled křivky průběhu a zkreslení.
Funkce integrace (energie)
 Současné zobrazení až 6 konfigurovatelných numerických hodnot. K dispozici podmínky Start/Stop a kladný záporný směr.
Zobrazení vektorů
 Zobrazení vektorů HO1 až 6 signálů. Pro snadné testování správného připojení přístroje a rychlý náhled fázového posunu každého ze signálů.
Záznamník
 Zobrazení průměrných hodnot získaných v průběhu časového období pro určení trendu.
Datová paměť RAM
 Uložení vzorkových nebo průměrných hodnot; nastavení podmínek start/stop.
 Vestavěná paměť RAM, sloužící k uložení naměřených hodnot, má kapacitu přibližně 4 MB.
Konfigurace
 Nastavení analyzátoru pro měření a zobrazení údajů v požadovaném formátu.

 

Podmínky okolního prostředí
Rozsah provozní teploty
 5 °C až 35 °C
Rozsah teploty skladování
 -20 °C až +50 °C
Materiál skříně přístroje
 Analyzátory el. energie Fluke Norma jsou velice kompaktní a jsou uloženy v odolné kovové skříni splňující přísné standardy EMC.
Klimatická třída
 KYG DIN 40040, max. 85% relativní vlhkost, nekondenzující.
Napájení
 85 V AC(st) až 264 V AC(st), 50 Hz až 60 Hz, DC(ss) 100 až 260 V, cca 40 VA, evropská zásuvka se spínačem. U některých modelů je k dispozici proudová pólová svorka.
Měřicí vstupy
 Bezpečnostní zásuvky 4 mm, 2 pro každý vstup. Připojení externího bočníku pomocí zásuvky BNC.
Obsluha
 Membránová klávesnice s kurzorem – funkční klávesy a přímé funkce.
Přípojky
 Zadní panel 3fázového analyzátoru

 

Měřené hodnoty
 
 Souvislý výpočet průměrných hodnot každé fáze. V třífázové soustavě dodatečný výpočet celkového výkonu a průměrné hodnoty U a I všech tří fází. Pro tyto hodnoty bude také v synchronním režimu vypočítána základní hodnota H01.
 Urms efektivní hodnota, Urm opravená střední, Um střední hodnota
 Up-, Up+, Upp špičkové hodnoty
 Ucf činitel amplitudy Ucf, Uff činitel tvaru
 Ufc základní složka
 Uthd faktor zkreslení DIN, IEC
 Irms efektivní hodnota, Irm opravená střední, Im střední hodnota
 Ip-, Ip+, Ipp špičkové hodnoty
 Icf činitel amplitudy Icf, Iff činitel tvaru
 Ifc základní složka
 Ithd faktor zkreslení DIN, IEC
 P efektivní výkon [W]
 Q jalový výkon [Var]
 S zdánlivý výkon [VA]
 ë, cos fázového úhlu
 Integrovaná funkce pro efektivní výkon P, jalový výkon Q, zdánlivý výkon S, napětí (Um) a proud (Im),
 4 až 5 číslic v závislosti na měřené hodnotě.

 

Frekvence a synchronizace
Rozsah
 DC a 0,2 Hz k frekvenci vzorkování
Přesnost
 ± 0,01 % naměřené hodnoty (odečtu)
 
 Kanály, které lze vybrat: všechny U/I nebo vnější vstup
 Jeden ze tří nízkoprahových filtrů s odlišnými frekvencemi lze přepnout do signálu.
 Frekvence je vždy viditelná v horní části obrazovky.
 Synchronizační zásuvku BNC na zadní straně přístroje lze využít jak pro vstup, tak pro výstup.
 Vstupní signály lze měřit až do vzorkovací rychlosti fáze. Maximální úroveň nesmí přesáhnout 50 V.
 Výstupní signál je pulsní signál TTL 5 V (frekvence závisí na měřené synchronizační frekvenci).

 

Paměť pro konfigurace
 
 Do vestavěné paměti lze trvale uložit až 15 uživatelských konfigurací, které mohou být později načteny. Neuložené změny jsou po vypnutí přístroje ztraceny.

 

Rozhraní
 
 Rozhraní RS232 pro stahování firmwaru a výměnu dat mezi přístrojem a počítačem. Pomocí externího převodníku lze připojit tiskárnu.
Volitelné možnosti
 IEEE 488.2/1 MBit/s
 Ethernet/10 MBit/s nebo 100 Mbit/s

 

Bezpečnostní normy
Elektrická bezpečnost
 EN 61010-1/2. vydání, 1 000 V CAT II (600 V CAT III)
 Stupeň znečištění 2, bezpečnostní třída I
 EN 61558 pro transformátor
 EN 61010-2-031/032 pro příslušenství
Maximální vstupy
 Napětí Měřicí rozsah 1 000 Veff, 2 kVšpička
 Proud Měřicí rozsah 10 Aeff, 20 Ašpička
Testovací napětí
Čistý příkon korpus (ochranný vodič): 1,5 KV AC(st)
Elektrická síť Měřicí vstup: 5,4 kV AC(st)
Měřicí vstupy Korpus: 3,3 kV AC(st)
Měřicí vstup vstup: 5,4 kV
Elektromagnetická citlivost
Emise: IEC 61326-1, EN 50081-1, EN 55011 Třída B
Imunita: IEC 61326-1 / Dodatek A (průmyslový sektor), EN 50082-1

Moduly pro fáze

Analyzátor elektrické energie Fluke Norma 4000 lze vybavit až třemi moduly pro jednotlivé fáze, model Fluke Norma 5000 až šesti moduly pro jednotlivé fáze. Uživatelé si mohou zvolit fázi, která nejlépe vyhovuje jejich aplikaci. Specifikace se liší podle modelu modulu.

Každý modulární zásuvný modul pro jednotlivou fázi se skládá z kanálu pro měření napětí a proudu. Všechny měřicí kanály jsou k dispozici pro všechny základní jednotky, u každé jednotky však lze použít pouze jeden druh kanálu (tj. pro jednotku se třemi fázemi a nulou 4 x PP40 nebo 4 x PP64). Zkontrolujte standardní konfigurace.

Přehled modulů

 

Fázové kanály
PP42
Přesnost: 0,2 % (0,1 % odeč. + 0,1 % rozs.)
Proudový rozsah: 20 A
Vzorkovací frekvence: 341 kHz
Šíře pásma: 3 MHz
PP50
Přesnost: 0,1% (0,05% odeč. + 0,05 % rozs.)
Proudový rozsah: 10 A
Vzorkovací frekvence: 1 MHz
Šíře pásma: 10 MHz
PP54
Přesnost: 0,1% (0,05% odeč. + 0,05 % rozs.)
Proudový rozsah: 10 A
Vzorkovací frekvence: 341 kHz
Šíře pásma: 3 MHz
PP64
Přesnost: 0,03 % (0,02 % rozs. + 0,01 % rozs.)
Proudový rozsah: 10 A
Vzorkovací frekvence: 341 kHz
Šíře pásma: 3 MHz