Analyzátor kvality elektrické energie a spotřeby elektrické energie Fluke 437 řady II, 400 Hz

 • Analyzátor Kvality Elektrické Energie A Spotřeby Elektrické Energie Fluke 437 řady II, 400 Hz | Fluke
 • Analyzátor Kvality Elektrické Energie A Spotřeby Elektrické Energie Fluke 437 řady II, 400 Hz | Fluke
 • Analyzátor Kvality Elektrické Energie A Spotřeby Elektrické Energie Fluke 437 řady II, 400 Hz | Fluke
 • Analyzátor Kvality Elektrické Energie A Spotřeby Elektrické Energie Fluke 437 řady II, 400 Hz | Fluke

Klíčové vlastnosti

 • Měření 400 Hz: Při zvýšení kmitočtu napájení na 400 Hz mohou být transformátory a motory mnohem menší a lehčí než při použití frekvence 50 či 60 Hz. To je velkou výhodou pro letadla, ponorky, kosmické lodi a další vojenská zařízení nebo ruční zbraně. Model 437 II umožňuje zaznamenávat měření kvality elektrické energie pro tyto typy leteckých a armádních systémů.
 • Účinnost měniče energie: Současně měří výstupní výkon střídavého proudu a vstupní výkon stejnosměrného proudu v elektronických systémech napájení pomocí volitelných kleští pro stejnosměrný proud.
 • Záznam dat funkce Výkonová křivka: Zaznamenává rychlá data RMS, zobrazuje poloviční cyklus a křivky charakterizující dynamiku elektrosoustavy (rozběhy generátorů, spínání jednotek UPS a podobně).
 • Kalkulačka energetických ztrát: Klasické měření činného a jalového výkonu, nevyvážení a harmonických se zpracovává za účelem vyjádření nákladů na energetické ztráty soustavy.
 • Řešení problémů v reálném čase: Analyzování trendů pomocí kurzorů a nástrojů zoom.
 • Nejvyšší bezpečnostní kategorie v dané oblasti průmyslu: 600 V CAT IV / 1 000 V CAT III pro měření na vstupní přípojce.
 • Měření všech tří fází a nuly: Součástí jsou čtyři pružné proudové sondy s vylepšeným tenkým ohebným hrotem flex určeným k použití v těch nejstísněnějších místech.
 • Automatická projekce vývoje: Každé měření je vždy automaticky zaznamenáno – bez nutnosti jakéhokoli nastavování.
 • Monitorování systému: Deset parametrů kvality elektrické energie na jedné obrazovce v souladu s normou kvality elektrické energie EN50160.
 • Funkce záznamníku: Konfigurace pro libovolné testovací podmínky s pamětí až 600 parametrů v uživatelsky definovaných intervalech.
 • Zobrazování grafů a generování zpráv: Včetně softwaru pro analýzu.
 • Výdrž baterie: Sedm hodin provozu na jedno nabití s baterií Li-ion.

Záznam dat pomocí funkce Výkonová křivka (PowerWave)

Pro některé uživatele je spínání zátěží příčinou problémů s kvalitou elektrické energie. Při zapnutí zátěže někdy odběr proudu způsobí pokles napětí na úroveň, která zapříčiní poruchu jiného zařízení. Funkce Výkonová křivka, která je k dispozici u modelů 435 a 437 řady II, umožňuje uživatelům současně vysokou rychlostí zaznamenat signály napětí, proudu a frekvence a zjistit tak, které interakce mohou být potenciálním zdrojem problémů. Funkce Výkonová křivka představuje vyšší stupeň standardního měření kvality elektrické energie; režim rychlého záznamu dat funkce Výkonová křivka přináší možnost zjištění dynamické charakteristiky systému.

Po určenou dobu jsou nepřetržitě zaznamenávány křivky napětí a proudu, které jsou posléze podrobně zobrazeny na obrazovce; z těchto dat je pak odvozena křivka výkonu. Kromě toho lze ukládat a pro účely analýzy načítat hodnoty napětí, proudu, výkonu a frekvence pro polovinu cyklu RMS. Tato funkce je užitečná zejména při měření systémů záložních generátorů a systémů UPS, kde může být spolehlivé zapnutí zásadním požadavkem.

Tyto výpočty UPM se používají k určení finančních nákladů na energetické ztráty způsobené problémy s kvalitou elektrické energie. Výpočty generuje spolu s ostatními informacemi specifickými pro organizaci kalkulačka energetických ztrát, která nakonec určí, kolik peněz organizace ztrácí z důvodu plýtvání energií.

Účinnost měniče energie

Měniče energie jsou napájeny proudem dc (ss) a transformují jej na proud ac (st) nebo obráceně. Solární elektrárny obvykle obsahují měnič, který je napájen stejnosměrným proudem ze solárních článků a mění jej na využitelný střídavý proud. Měniče mohou časem ztrácet výkon a je třeba je kontrolovat. Porovnáním vstupního příkonu s výstupním výkonem lze určit účinnost systému. Modely 435 a 437 II dokážou účinnost takovýchto měničů změřit díky možnosti současného měření stejnosměrného a střídavého výkonu systému k určení ztrát, ke kterým při procesu transformace dochází.

Systém měření výkonu Unified Power Measurement

Dříve dokázali vypočítat ztráty energie způsobené problémy s kvalitou elektrické energie pouze odborníci. Organizace byly schopné vypočítat náklady, ale nutný proces měření byl mimo možnosti průměrného elektrotechnika. Díky nové patentované funkci Unified Power v modelu 430 řady II můžete pomocí jediného přenosného přístroje určovat množství vyplýtvané energie a přesně vypočítat nadbytečné náklady na energii. Systém měření výkonu Unified Power Measurement společnosti Fluke poskytuje nejobšírnější náhled na dostupnou elektrickou energii. Měří se:

 • Klasické parametry elektrické energie (Steinmetz 1897) a parametry elektrické energie podle IEEE 1459-2000
 • Podrobná analýza ztrát
 • Analýza nevyvážení    

Tyto výpočty UPM se používají k určení finančních nákladů na energetické ztráty způsobené problémy s kvalitou elektrické energie. Výpočty generuje spolu s ostatními informacemi specifickými pro organizaci kalkulačka energetických ztrát, která nakonec určí, kolik peněz organizace ztrácí z důvodu plýtvání energií.

AutoTrend – Rychle si prohlédněte vývoj průběhu

Unikátní funkce AutoTrend vám nabízí rychlý pohled na změny v čase. Každá zobrazená hodnota je automaticky a nepřetržitě zaznamenávána bez nutnosti nastavování prahových úrovní a časových intervalů či manuálního spouštění procesu. Můžete si rychle prohlédnout vývoje napětí, proudu, frekvence, výkonu, harmonických nebo mihotání světel (tzv. flicker) na všech třech fázích a nulovém vodiči. Můžete také provádět analýzu vývoje za pomocí kurzorů a funkce zoom, zatímco v pozadí stále probíhá záznam.

Systémový monitor – Proveďte snadno porovnání kvality energie s normou EN50160

Pouhým stlačením jednoho tlačítka vám jedinečná funkce „Systémový monitor“ poskytne přehled kvality energetického systému a zkontroluje, zda příkon vyhovuje úrovním dle normy EN50160 nebo vašim vlastním specifikacím. Tento přehled se zobrazí pomocí barevných sloupců v grafu na jedné obrazovce, kde je zřetelně patrné, které parametry přesahují nastavené limity.

Přehled výrobků: Analyzátor kvality elektrické energie a spotřeby elektrické energie Fluke 437 řady II, 400 Hz

Speciálně navrženo pro dopravní prostředky

Analyzátor kvality elektrické energie a spotřeby elektrické energie Fluke 437 řady II 400 Hz je navržen speciálně pro oblast ozbrojených složek a avioniky. Model 437 II umožňuje měření až do 400 Hz a je tak nutností při práci s ponorkami, letadly a dalšími dopravními prostředky.

Použití

 • Měření 400 HzS][64] – zaznamenává měření kvality elektrické energie pro systémy napájení v leteckém a armádním průmyslu.[S][64]
 • Záznam dat pomocí funkce Výkonová křivka (PowerWave) – zachycuje rychlé hodnoty RMS pro zobrazení každé křivky, takže máte přehled o vývoji změn napětí, proudu a frekvence.
 • Účinnost měniče energie – umožňuje měřením výkonu střídavého proudu a stejnosměrného proudu na vstupu a výstupu sledovat výkonnost vašich měničů.
 • Finanční vyjádření spotřeby energie – výpočet fiskálních nákladů na energii vyplýtvanou v důsledku špatné kvality elektrické energie.
 • Energetické hodnocení – určete rozdíl energetické spotřeby před a po vylepšení instalace, abyste tak ospravedlnili energeticky úsporná zařízení.
 • Prvotní vyhledávání poruch – rychlá diagnostika problémů na obrazovce pro obnovení provozu.
 • Prediktivní údržba – zjišťování a prevence problémů s kvalitou elektrické energie dříve, než způsobí prostoj.
 • Dlouhodobá analýza – odhalení obtížně zjistitelných nebo občasných problémů.
 • Studie zatížení – ověření kapacity elektrického systému před zvýšením zátěže.

Technické údaje: Analyzátor kvality elektrické energie a spotřeby elektrické energie Fluke 437 řady II, 400 Hz

Product Specifications
VoltModel Measurement Range Resolution Accuracy
Vrms (AC + DC)1 V to 1000 V phase to neutral0.01 V±0.1% of nominal voltage4
Vpk1 Vpk to 1400 Vpk1 V5% of nominal voltage
Voltage Crest Factor (CF)1.0 > 2.80.01±5%
Vfund0.1 V±0.1% of nominal voltage
Amps (accuracy excluding clamp accuracy)
Amps (AC + DC)i430-Flex 1x5 A to 6000 A1 A±0.5% ±5 counts
i430-Flex 10x0.5 A to 600 A0.1 A±0.5% ±5 counts
1 mV/A 1x5 A to 2000 A1A±0.5% ±5 counts
1 mV/A 10x0.5 A A to 200 A (AC only)0.1 A±0.5% ±5 counts
Apki430-Flex8400 Apk1 Arms±5%
1 mV/A5500 Apk1 Arms±5%
A Crest Factor (CF)1 to 100.01±5%
Amps½i430-Flex 1x5 A to 6000 A1 A±1% ±10 counts
i430-Flex 10x0.5 A to 600 A0.1 A±1% ±10 counts
1 mV/A 1x5 A to 2000 A1 A±1% ±10 counts
1 mV/A 10x0.5 A A to 200 A (AC only)0.1 A±1% ±10 counts
Afundi430-Flex 1x5 A to 6000 A1 A±0.5% ±5 counts 
i430-Flex 10x0.5 A to 600 A0.1 A±0.5% ±5 counts
1 mV/A 1x5 A to 2000 A1 A±0.5% ±5 counts
1 mV/A 10x0.5 A A to 200 A (AC only)0.1 A±0.5% ±5 counts
Hz
Fluke 437 @ 50 Hz nominal 42.500 Hz to 57.500 Hz0.001 Hz±0.01 Hz
Fluke 437 @ 60 Hz nominal51.000 Hz to 69.000 Hz0.001 Hz±0.01 Hz
Fluke 437 @ 400 Hz nominal340.0 Hz to 460.0 Hz0.1 Hz±0.1 Hz
Power
Watts (VA, var)i430-Flexmax 6000 MW0.1 W to 1 MW±1% ±10 counts
1 mV/Amax 2000 MW0.1 W to 1 MW±1% ±10 counts
Power Factor (Cos j/DPF)0 to 10.001±0.1% @ nominal load conditions
Energy
kWh (kVAh, kvarh)i430-Flex 10xDepends on clamp scaling and V nominal±1% ±10 counts
Energy Lossi430-Flex 10xDepends on clamp scaling and V nominal±1% ±10 counts Excluding line resistance accuracy
Harmonics
Harmonic Order (n)DC, 1 to 50 Grouping: Harmonic groups according to IEC 61000-4-7
Inter-Harmonic Order (n)OFF, 1 to 50 Grouping: Harmonic and Interharmonic subgroups according to IEC 61000-4-7
Volts %f0.0% to 100%0.1%±0.1% ±n x 0.1%
r0.0% to 100%0.1%±0.1% ±n x 0.4%
Absolute0.0 to 1000 V0.1 V±5% 1
THD0.0% to 100%0.1%±2.5%
Amps %f0.0% to 100%0.1%±0.1% ±n x 0.1%
r0.0% to 100%0.1%±0.1% ±n x 0.4%
Absolute0.0 to 600 A0.1 A±5% ±5 counts
THD0.0% to 100%0.1%±2.5%
Watts %f or r0.0% to 100%0.1%±n x 2%
AbsoluteDepends on clamp scaling and V nominal±5% ±n x 2% ±10 counts
THD0.0% to 100%0.1%±5%
Phase Angle-360° to +0°±n x 1°
Flicker
Plt, Pst, Pst (1 min) Pinst0.00 to 20.000.01±5%
Unbalance
Volts %0.0% to 20.0%0.1%±0.1%
Amps %0.0% to 20.0%0.1%±1%
Mains Signaling
Threshold LevelsThreshold, limits and signaling duration is programable for two signaling frequencies
Signaling Frequency60 Hz to 3000 Hz0.1 Hz
Relative V %0% to 100%0.10%±0.4%
Absolute V 3 s (3 second avg.)0.0 V to 1000 V0.1 V±5% of nominal voltage
General Specifications
CaseDesign Rugged, shock proof with integrated protective holster Drip and dust proof IP51 according to IEC60529 when used in tilt stand position Shock and vibration Shock 30 g, vibration: 3 g sinusoid, random 0.03 g 2 /Hz according to MIL-PRF-28800F Class 2
DisplayBrightness: 200 cd/m 2 typ. using power adapter, 90 cd/m 2 typical using battery power Size: 127 x 88 mm (153 mm/6.0 in diagonal) LCD Resolution: 320 x 240 pixels Contrast and brightness: user-adjustable, temperature compensated
Memory8 GB SD card (SDHC compliant, FAT32 formatted) standard, upto 32 GB optionally Screen save and multiple data memories for storing data including recordings (dependent on memory size)
Real-Time ClockTime and date stamp for Trend mode, Transient display, System Monitor and event capture
Environmental
Operating Temperature0°C ~ +40°C; +40°C ~ +50°C excl. battery
Storage Temperature-20°C ~ +60°C
Humidity+10°C ~ +30°C: 95% RH non-condensing
+30°C ~ +40°C: 75% RH non-condensing
+40°C ~ +50°C: 45% RH non-condensing
Maximum Operating AltitudeUp to 2,000 m (6666 ft) for CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Up to 3,000 m (10,000 ft) for CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Maximum storage altitude 12 km (40,000 ft)
Electro-Magnetic-Compatibility (EMC)EN 61326 (2005-12) for emission and immunity
InterfacesMini-USB-B, Isolated USB port for PC connectivity SD card slot accessible behind instrument battery
WarrantyThree years (parts and labor) on main instrument, one year on accessories
View full family specifications »
1. ±5% if ≥ 1% of nominal voltage ±0.05% of nominal voltage if < 1% of nominal voltage
2. 50 Hz / 60 Hz nominal frequency according to IEC 61000-4-30
3. 400 Hz measurements are not supported for Flicker, Mains Signaling and Monitor Mode
4. For nominal voltage 50 V to 500 V

Modely: Analyzátor kvality elektrické energie a spotřeby elektrické energie Fluke 437 řady II, 400 Hz

Fluke 437 Series II 400Hz Basic
The Fluke 437 Series II 400Hz Power Quality and Energy Analyzer is designed specifically for the defense and avionics industries. Capable of measuring up to 400 Hz, the 437 II is a must-have for those working in submarines, aircrafts, and other transport applications.
Koupit

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion battery) 28 Wh (7 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 16GB Wi-Fi SD card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A-B Mini
Fluke-438-II/MA

Sada pro upgrade analyzátoru motorů Fluke 430-II

Koupit

obsahuje:

 • Balíček pro upgrade firmwaru k doplnění funkcí pro analýzu motorů do stávajících analyzátorů kvality elektrické energie Fluke 434, 435 a 437 řady II