Czech

Několik tipů, jak zaostřením zvýšit přesnost termokamery

Ať už se teprve učíte používat termokameru, nebo jste zkušeným termografem, již pravděpodobně znáte mantru „nejdřív zaostřit“! Odůvodnění této mantry je jednoduché: ze všech parametrů, které lze nastavit, je pro přesnost termokamery zaostření zdaleka ten nejdůležitější.

Technik nastavující zaostření na termokameře Fluke Ti401 PRO Technik nastavující zaostření na termokameře Fluke Ti401 PRO

Zaostření má zásadní význam jak pro kvalitu obrazu, tak pro přesnost měření teploty. Rozmazaný termosnímek může skrýt kritickou teplotní anomálii v zařízení. Rozostřený termosnímek může způsobit, že měření teploty bude chybné až o 10 stupňů... možná i více. Tento významný teplotní rozdíl by vás mohl vést k nesprávným závěrům.

Rozostření může zapříčinit chybná data

Oba níže uvedené snímky izolují maximální teplotu stejné elektrické součásti. Oba zachycují stejnou anomálii, ale každý zobrazuje jinou teplotu.

Přesná teplota zobrazená na řádně zaostřeném termosnímku elektrické součásti Při řádném zaostření termokamera zaznamenala zřetelné vyobrazení množství tepelné energie vyzařované z povrchů uvnitř rámečku. Řádné zaostření umožňuje termokameře přesněji změřit energii a přiřadit jí hodnotu teploty.
Nepřesná teplota zobrazená na nezaostřeném termosnímku elektrické součásti Zde je zaostření nepřesné. Snižuje tak zřetelnost energie zachycené termokamerou a výsledkem je naměřená hodnota, která je o více než 76 stupňů Fahrenheita (42 °C) nižší než u řádně zaostřeného snímku.

Výše uvedené snímky jasně ukazují, že zaostření je klíčovým předpokladem pro dosažení vyšší přesnosti termokamery.

Odražené světlo versus emisivita

Jak víte, zaostření cíle prostřednictvím termokamery je složitější než u kamery pro viditelné světlo. U kamery pro viditelné spektrum můžeme využívat odražené světlo, které má sklon vytvářet ostrý kontrast mezi objekty. V termografii musíme vyhodnocovat energii, která je vyzařována z povrchu. Není obvyklé, aby se vedle sebe vyskytovaly povrchy s výraznými teplotními rozdíly. Když tepelná energie prochází pevnými látkami, kapalinami a plyny, ostré hranice mezi objekty zmizí, takže zaostření představuje skutečnou výzvu.

Existuje několik jednoduchých způsobů, jak dosáhnout lepšího zaostření:

  • Přepněte kameru na odstíny šedi. Lidské oko dokáže obvykle snáze zaostřit v černobílém prostředí (v odstínech šedi) než v jiných barevných paletách.
  • Vyhledejte ostrou hranu v zorném poli.
  • Držte kameru nehybně.
  • Pokud máte termokameru Fluke, použijte funkci „IR-Fusion“ v režimu obraz v obraze. Posouvejte dva obrazy (ve viditelném světle a infračervený) nezávisle nahoru a dolů, dokud nebudou vyrovnány. Tím dosáhnete dokonalého zaostření cíle.

Výběr typu ostření, který odpovídá aplikaci

Jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru požadovaného typu systému ostření termokamery je ověření, zda vyhovuje aplikaci. Při výběru termokamery si můžete vybrat ze tří obecných typů systémů ostření:

  • Pevné ohnisko: Tento systém nabízí pořízení záběru, které zaostřuje na cíle v určité vzdálenosti a za ně. Tyto kamery obecně poskytují nízké rozlišení a obvykle jsou používány k rychlému snímání s cílem najít zjevně horká a studená místa.
  • Ruční ostření: Termokamery s ručním ostřením, které používají převážně zkušení termografové, mají obecně vyšší rozlišení. Lze je používat k přesnému zaostření v těsné blízkosti cíle nebo k pořízení mnohem ostřejších snímků z větší vzdálenosti. Mějte na paměti, že k dosažení přesného zaostření vyžadují více času, zejména při použití začínajícími termografy.
  • Automatické ostření: Tento typ systému ostření zahrnuje celou řadu metod automatického ostření, včetně laserového automatického ostření a víceohniskového snímání obrazu. Urychluje dosažení řádného zaostření pro zkušené i začínající termografy.
Tento snímek je ostřejší a poskytuje více detailů, protože je řádně zaostřen Tento snímek je ostřejší a poskytuje více detailů, protože je řádně zaostřen

Rozostřené snímky nejen negativně ovlivňují přesnost výsledků, ale mohou také ovlivnit schopnost efektivně vysvětlit tyto výsledky klientovi nebo vedoucímu údržby. Vezměte v úvahu následující:

Rozmazání snímku ztěžuje klientovi identifikaci teplotních anomálií Rozmazání snímku ztěžuje klientovi identifikaci teplotních anomálií

I když lze na obou snímcích snadno zjistit, že snímaný objekt je dům, ostřejší snímek poskytuje více detailů. Většina zákazníků si okamžitě všimne kvality snímků, a čím budou snímky ostřejší, tím snazší bude jasně určit teplotní anomálie.

Zde naleznete další podrobnosti o možnostech zaostření a dalších důležitých funkcích a postupech souvisejících s termografickou kontrolou.