Tiếng Việt Vietnam

Công cụ phân tích dữ liệu (DAT) và Ứng dụng máy phân tích PV Solmetric của Fluke

Theo dõi đường cong I-V

Ứng dụng máy phân tích PV

Phần mềm Ứng dụng máy phân tích PV có giao diện đồ họa để điều khiển PVA-1500 và quản lý phép đo. Phần mềm cho phép bạn tạo nhanh bản sao số của cơ sở năng lượng mặt trời với cơ sở dữ liệu toàn diện của nhà sản xuất pin mặt trời. Phần mềm cho phép phân tích chính xác hiệu suất của cơ sở, có thể được xuất thành báo cáo.

Ứng dụng máy phân tích PV Solmetric


Công cụ phân tích dữ liệu I-V PVA

Công cụ phân tích dữ liệu (DAT) Fluke

Công cụ phân tích dữ liệu (DAT) là công cụ dựa trên Microsoft Excel™ tự động phân tích các khối lớn dữ liệu đo đường cong I-V của Máy phân tích PV. Kết quả phân tích được hiển thị ở nhiều định dạng khác nhau. Bảng dây liệt kê các thông số quang điện chính cho mỗi dây, gắn cờ bất kỳ dây nào không phù hợp với giới hạn kiểm tra của bạn và cung cấp bản tóm tắt thống kê về tất cả các dây trong dàn. Đường cong I-V dây được kết hợp trên các biểu đồ chung ở cấp độ hộp điều hợp, thể hiện đồ họa tính nhất quán của kết quả và xác định bất kỳ dây không điển hình nào. Công cụ này cũng cung cấp biểu đồ cho từng thông số quang điện cho toàn bộ khu vực dây của dàn. Có thể thêm các bảng và dữ liệu vào báo cáo tùy chỉnh có thể được xuất dưới dạng PDF.

DAT phiên bản 6.1.0 cho PVA-600+/1000/1500