Tiếng Việt Vietnam

Phần mềm hệ thống và Phần mềm cho Máy đo độ rung Fluke 810

Bản cập nhật phần mềm

Bản nâng cấp phần mềm Viewer v.3.6.0

Có điều gì mới?

 • Thêm khả năng tương thích với Windows 10
 • Phiên bản MS SQL Server mới
 • Cài đặt máy được sắp xếp theo bảng chữ cái tên máy (trước đây chỉ được sắp xếp theo mức độ nghiêm trọng)
 • Tên máy dài hơn: hiện hỗ trợ 40 ký tự (trước đây giới hạn ở 15 ký tự)
 • Tính năng đồng bộ hóa được cập nhật cho phép người dùng thực hiện thay đổi đối với cài đặt máy bằng cách sử dụng phần mềm Viewer trên máy tính và đồng bộ hóa với Fluke 810

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Vui lòng chắc chắn rằng bạn sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện cài đặt. Đọc hướng dẫn sau đây trước khi cài đặt nếu bạn đã cài đặt phiên bản Phần mềm Viewer trước đó.

A. Nâng cấp Viewer từ Viewer phiên bản 1.0.8 trở lên

 1. Mở phần mềm Viewer.
 2. Nhấp vào menu "Preferences" (Tùy chọn) ở trên cùng.
 3. Chọn "Create Backup" (Tạo sao lưu) từ menu ở bên trái.
 4. Nhấp vào nút "Browse" (Duyệt) để chọn vị trí cho tập tin sao lưu và sau đó nhấp vào nút "Create Backup" (Tạo sao lưu). Chọn vị trí khác với nơi phần mềm được cài đặt, ví dụ như “My Documents” (Tài liệu của tôi) là một vị trí thích hợp.
 5. Sau khi tạo sao lưu, hãy gỡ cài đặt phiên bản hiện tại của Phần mềm Viewer bằng cách đi đến “Add or remove programs” (Thêm hoặc loại bỏ chương trình) trong Settings (Cài đặt), tìm Phần mềm Viewer trong danh sách, chọn phần mềm và chọn gỡ cài đặt. Làm theo quy trình tương tự cho tất cả các mục liên quan đến Microsoft SQL Server 2005 Express.
 6. Cài đặt phiên bản Viewer mới bằng cách nhấp đúp lên tập tin .zip bạn vừa tải xuống từ liên kết ở trên và làm theo các bước trong hướng dẫn.

Sau khi hoàn thành cài đặt, khôi phục dữ liệu sao lưu bằng cách thực hiện các bước dưới đây:

 1. Mở phần mềm Viewer.
 2. Nhấp vào menu "Preferences" (Tùy chọn) ở trên cùng.
 3. Chọn "Restore Backup" (Khôi phục sao lưu) từ menu ở bên trái.
 4. Nhấp vào nút "Browse" (Duyệt) để chọn vị trí tập tin sao lưu mà bạn đã tạo trước khi cài đặt và sau đó nhấp vào nút "Restore Backup" (Khôi phục sao lưu).

B. Nâng cấp Viewer từ các phiên bản Viewer trước 1.0.8

Nếu bạn đang nâng cấp từ các phiên bản Viewer trước 1.0.8, việc nâng cấp sẽ xóa tất cả cài đặt máy và lịch sử chẩn đoán khỏi máy tính của bạn.

Khôi phục dữ liệu đã xóa cho ứng dụng phần mềm Viewer:

 1. Nếu dữ liệu vẫn nằm trên thiết bị kiểm tra Fluke 810, hãy nhập dữ liệu vào lại phần mềm Viewer trong chức năng Transfer (Truyền).
 2. Nếu dữ liệu chỉ nằm trong phần mềm Viewer, TRƯỚC KHI NÂNG CẤP, hãy lưu trữ dữ liệu bằng cách tạo các báo cáo .pdf cho mỗi cài đặt máy, sử dụng chức năng báo cáo của phần mềm Viewer. Lưu ý: Không thể khôi phục dữ liệu được thu thập trước Viewer v1.5 cho Thiết bị kiểm tra.

Viewer v2.0 trở lên tương thích với các hệ điều hành Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 10 32 bit và 64 bit.


Bản cập nhật phần mềm hệ thống

Phần mềm hệ thống cho Thiết bị kiểm tra rung Fluke 810 v3.5 (.CAB)

Hướng dẫn nâng cấp phần mềm hệ thống (.pdf)

Phiên bản

Ngày

Sản phẩm

3.518 tháng 9 năm 2018
 • Thêm khả năng tương thích với Windows 10
 • Phiên bản MS SQL Server mới
 • Cài đặt máy được sắp xếp theo bảng chữ cái tên máy (không chỉ theo mức độ nghiêm trọng)
 • Tên máy dài hơn: hiện hỗ trợ 40 ký tự (chứ không chỉ 15 ký tự)
 • Tính năng đồng bộ hóa được cập nhật – Thực hiện thay đổi đối với cài đặt máy bằng cách sử dụng phần mềm Viewer trên máy tính và đồng bộ hóa với Fluke 810
3.011 tháng 5 năm 2015
 • Thêm số đọc độ rung tổng thể để bạn có thể nhanh chóng đánh giá tình trạng tổng thể của máy bên cạnh từng lỗi máy riêng lẻ
 • Nâng cao dữ liệu bao gồm báo cáo chẩn đoán chi tiết và sơ đồ quang phổ giúp xác nhận chất lượng dữ liệu và thu hẹp nguyên nhân gây lỗi
 • Tính linh hoạt tốc độ máy nhiều hơn cho phép bạn kiểm tra nhiều thiết bị hơn, bao gồm dây đai, hộp số và bánh răng
 • Ngoài mô tả đơn giản, trực quan của mỗi loạt máy để thực hiện thu thập dữ liệu nhanh, cho phép xác định các vị trí chịu lực trong khi thực hiện đo tại trường
 • Sửa những lỗi nhỏ