Tiếng Việt Vietnam

Khắc phục cấu hình ngôn ngữ và tùy chọn cho Fluke 190 Series và 2X5C Series

Khắc phục hỗ trợ ngôn ngữ người dùng tiếng Ba Lan, tiếng Czech và tiếng Nga cho các phiên bản châu Âu của Fluke 190C Series với dụng cụ có số sê-ri từ 1152xxxx đến 1170xxxx. Vui lòng liên hệ phòng dịch vụ của Fluke để có bản cập nhật firmware cho sản phẩm này.

Fluke 2X5C với tùy chọn kiểm tra tình trạng Bus, dụng cụ để khắc phục cấu hình tùy chọn và hỗ trợ ngôn ngữ châu Âu tiếng Ba Lan, tiếng Czech và tiếng Nga. Vui lòng liên hệ phòng dịch vụ của Fluke để có bản cập nhật firmware cho sản phẩm này.