Tiếng Việt Vietnam

Fluke ScopeMeter® 120B Series

Bản phát hành firmware V1.10.01

Đối với Dụng cụ kiểm tra ScopeMeter Fluke 123B, 124B và 125B, bản cập nhật phần mềm này có những cải thiện sau:

 • Khắc phục vấn đề ở Máy đo công suất sóng hài Fluke 125B trong đó số đọc VA, var và pf không hiển thị
 • Khắc phục sự cố ở Máy đo công suất sóng hài Fluke 125B trong đó số đọc Hệ số K không chính xác
 • Khắc phục sự cố ở bộ ghi Máy hiện sóng trong đó hệ số giảm dần Kênh B không chính xác sau khi ngừng ghi
 • Khắc phục sự cố trong chế độ BusHealth Fluke 125B trong đó biểu đồ mắt hiển thị không chính xác
 • Cải thiện chức năng AutoHold để nó không tắt sau khi chọn F4 = Done.

Để cập nhật firmware:

 1. Tải xuống tập tin firmware
 2. Sao chép tập tin firmware vào thẻ Mirco SD
 3. Tắt thiết bị và tháo tất cả que dò, cáp đo và các phụ kiện trước khi mở nắp pin
 4. Mở nắp ngăn chứa pin bằng tua vít
 5. Gắn thẻ Micro SD vào khe
 6. Bật nguồn thiết bị và nhấn phím MENU
 7. Chọn USER OPTIONS (TÙY CHỌN NGƯỜI DÙNG)
 8. Chọn Firmware Upgrade (Nâng cấp phần mềm)
 9. Làm theo hướng dẫn trên màn hình