Tiếng Việt Vietnam

Thiết bị phân tích ắc quy Fluke 500 Series

Thiết bị phân tích ắc quy Fluke 500 Series

Phần mềm quản lý ắc quy Fluke phiên bản 1.6.0.3

Tải xuống Phần mềm quản lý ắc quy Fluke phiên bản 1.6.0.3 (.exe)

Phần mềm hệ thống phân tích ắc quy Fluke phiên bản 1.5

Để nâng cấp thiết bị của bạn
Hãy tải xuống Phần mềm hệ thống ắc quy Fluke phiên bản 1.5 (.tgz)

Hướng dẫn cài đặt nhanh

  1. Sao chép tập tin vào máy tính của bạn
  2. Mở "Phần mềm quản lý ắc quy cho máy tính PC" của BT500
  3. Kết nối thiết bị với PC bằng cáp USB được cấp
  4. Bảo đảm máy BT500 Series được sạc và đã bật
  5. Sử dụng menu Tập tin (File) ở trên cùng trang kết nối BT500 và chọn cổng com được tô sáng
  6. Chọn Thiết lập (Setting) ở trên cùng trang và "nâng cấp phần mềm hệ thống" ("firmware upgrade")
  7. Chọn Duyệt (Browse) và tìm tập tin ".tgz" bạn đặt trên máy tính
  8. Nhấn biểu tượng "Nâng cấp" ("Upgrade")
  9. Không ngắt kết nối thiết bị cho đến khi nâng cấp hoàn tất. Nâng cấp sẽ mất khoảng 20 phút