Tiếng Việt Vietnam

Thiết bị phân tích chất lượng điện và Dòng điện ba pha Fluke Dòng 430 II

Bản cập nhật phần mềm hệ thống V05.07 (.exe) 
Bản cập nhật này áp dụng cho tất cả các mẫu Fluke 430-II. Cụ thể, bản cập nhật này thêm chức năng mới và quan trọng cho Fluke 438-II. Chức năng mới này cho phép người dùng thực hiện phân tích động cơ trên các bộ biến đổi truyền động động cơ. Vui lòng tham khảo trang sản phẩm Fluke 438-II và tài liệu hướng dẫn vận hành bổ sung.

Ứng dụng cần số cổng COM; bạn có thể tìm thấy thông tin này trong danh sách dịch vụ quản lý thiết bị Windows. Ứng dụng cung cấp hướng dẫn từng bước.

Lưu ý: Một số thiết bị sẽ không cập nhật qua USB 3.0. Vui lòng đọc nội dung "HELP" (Trợ giúp) trong trình nâng cấp trước khi tiến hành. Cập nhật lần cuối 9/2018

Ghi chú phát hành Bản cập nhật phần mềm hệ thống V05.07 (.pdf) Thông tin chi tiết hoàn chỉnh về các lợi ích khi nâng cấp lên V05.07. Những thông báo này rất quan trọng để đảm bảo việc lưu trữ bảo lưu dữ liệu hiện có đúng cách, tham khảo hướng dẫn ngắn về sao lưu dữ liệu, nếu có thắc mắc. Cập nhật lần cuối vào tháng 9 năm 2018.

Phần mềm ứng dụng PowerLog cho Fluke 430 Series II
Phần mềm ứng dụng PowerLog cho Fluke 430-II Series.

Trình điều khiển USB Fluke 430 Series II (.zip) 
Trình điều khiển USB Fluke 430 Series II sẽ tự động cài đặt trong mọi các tình huống thông thường, tệp tin này là bản lắp đặt thủ công.