Tiếng Việt Vietnam

Cập nhật phần mềm hệ thống cho đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Fluke 287 và 289

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Fluke 287 bắt đầu với số sê-ri 42700001 và đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Fluke 289 bắt đầu với số sê-ri 42830001 sẽ được giao hàng với phiên bản phần mềm hệ thống 1.41. Các phiên bản cũ hơn của Fluke 287 hoặc 289 với số sê-ri thấp hơn không thể được nâng cấp lên phiên bản 1.41

Bản cập nhật phần mềm hệ thống Fluke 287 phiên bản 1.16

Người dùng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Fluke 287 có số sê-ri 42700000 hoặc THẤP HƠN có thể cập nhật lên phiên bản phần mềm hệ thống 1.16. Các đồng hồ vạn năng kỹ thuật số này KHÔNG THỂ nâng cấp lên bất kỳ phần mềm hệ thống nào cao hơn 1.16.

Để nâng cấp Fluke 287 lên phần mềm hệ thống mới nhất, hãy làm theo các hướng dẫn đơn giản sau đây:

  1. Nhấp vào liên kết này để tải về và lưu tệp nâng cấp phần mềm hệ thống.
  2. Đảo bảo rằng Fluke 287 của bạn đã được kết nối với máy tính bằng cách sử dụng cáp nối tiếp Fluke USB-IR và chạy tập tin.

Phiên bản 1.16 khắc phục vấn đề trong đó phiên ghi có thể bị gián đoạn hoặc ngừng khi sử dụng chức năng ghi cùng với các điều kiện xung quanh có ánh sáng mặt trời mạnh hoặc các nguồn ánh sáng mạnh khác, khi sử dụng mà không kèm cáp IR. Phiên bản 1.16 không áp dụng cho các máy có nhãn 287/TPWS hoặc 287/NUC.

Thông tin cấp phép phần mềm bắt buộc cho phần mềm mã nguồn mở sử dụng được cung cấp tại đây.


Bản cập nhật phần mềm hệ thống Fluke 289 phiên bản 1.16

Người dùng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Fluke 289 có số sê-ri 42830000 hoặc THẤP HƠN có thể cập nhật lên phiên bản phần mềm hệ thống 1.16. Các đồng hồ vạn năng kỹ thuật số này KHÔNG THỂ nâng cấp lên bất kỳ phần mềm hệ thống nào cao hơn 1.16.

Để nâng cấp Fluke 289 lên phần mềm hệ thống mới nhất, hãy làm theo các hướng dẫn đơn giản sau đây:

  1. Nhấp vào liên kết này để tải về và lưu tệp nâng cấp phần mềm hệ thống.
  2. Đảo bảo rằng Fluke 289 của bạn đã được kết nối với máy tính bằng cách sử dụng cáp nối tiếp Fluke USB-IR và chạy tập tin.

Phiên bản 1.16 khắc phục vấn đề trong đó phiên ghi có thể bị gián đoạn hoặc ngừng khi sử dụng chức năng ghi cùng với các điều kiện xung quanh có ánh sáng mặt trời mạnh hoặc các nguồn ánh sáng mạnh khác, khi sử dụng mà không kèm cáp IR. Phiên bản 1.16 không áp dụng cho các máy có nhãn 287/TPWS hoặc 287/NUC.

Thông tin cấp phép phần mềm bắt buộc cho phần mềm mã nguồn mở sử dụng được cung cấp tại đây.


Cần có cáp nối tiếp USB-IR Fluke để nâng cấp phần mềm của bạn. Bạn không có cáp? Bạn có thể đặt mua cáp IR từ nhà phân phối Fluke địa phương của bạn hoặc trực tiếp từ Fluke qua Dịch vụ đặt hàng Fluke theo số 800-993-5853. Bên ngoài Hoa Kỳ, có thể đặt hàng cáp IR từ nhà phân phối Fluke địa phương hoặc từ trung tâm dịch vụ Fluke địa phương.
  • Số bộ phận nhà phân phối: IR189USB
  • Số bộ phận Trung tâm dịch vụ Fluke: 2428108
    (giá là $40,80 tại thời điểm thông báo).

Sau khi bạn đã nhận đươc cáp bạn sẽ cần trở lại để tải về phần mềm hệ thống. Hoặc tự lưu trong một khoảng thời gian và đánh dấu trang này hôm nay để tải về phần mềm hệ thống khi bạn nhận nó.

Nhấp vào liên kết thích hợp ở trên tùy theo việc bạn đã mua máy đo 287 hay 289. Để nhận bản cập nhật bạn sẽ cần để đăng ký sản phẩm của mình và sau đó bạn sẽ được cung cấp hướng dẫn cập nhật.

Các bản nâng cấp này giúp cho máy đo của bạn có công nghệ mới nhất và tăng chức năng máy đo của bạn.

Ưu đãi GPL