Tiếng Việt Vietnam

Dành cho Fluke 190 Series II, các dụng cụ 2 và 4 kênh

Bản phát hành firmware V11.44 
Bản phát hành firmware V11.44 Readme

 • Cải thiện kích hoạt xử lý chậm trễ cho cài đặt cơ sở thời gian nhanh nhất (chế độ máy hiện sóng)
 • Cải thiện liên quan đến sản xuất

Bản phát hành firmware V11.43

 • Khắc phục các vấn đề ở một số thiết bị cho thấy trạng thái không ổn định cho một số kênh, mức đường chuẩn gặp lỗi và/hoặc đôi khi biên độ dạng sóng không chính xác. Bản phát hành này chỉ áp dụng cho một số thiết bị có '2516' ở cuối thông tin Subversion mà bạn sẽ nhìn thấy khi chọn Phím người dùng, F3=Version&Cal.
 • Khắc phục vấn đề với sao chép cài đặt kênh để bây giờ bạn có thể sao chép cả phạm vi tự động/thủ công. Sao chép kênh được chọn bằng cách ấn và giữ phím kênh và ấn một phím kênh khác.
 • Khắc phục vấn đề khoảng cách ô có thể dẫn đến mất chỉ báo nối đất kênh ở bên trái màn hình khi dạng sóng di chuyển đến cuối màn hình.

Phiên bản firmware V11.42

Bản phát hành firmware V11.42 đã khắc phục vấn đề sau:

 • Những cải tiến liên quan đến sản xuất nhằm hỗ trợ bộ phận mới

Phiên bản firmware V11.41

Bản phát hành firmware V11.41 đã khắc phục những vấn đề sau:

 • Cải thiện tốc độ thu thập dữ liệu phát lại và kiểm tra đạt/không đạt
 • Khắc phục các vấn đề về kiểm tra đạt/không đạt và phát lại
 • Khắc phục các vấn đề về hiển thị quang phổ
 • Khắc phục vấn đề về chỉ báo BWL ở chế độ máy đo
 • Khắc phục vấn đề về làm tròn kết quả tần số

Phiên bản firmware V11.40

Bản phát hành cập nhật firmware V11.40 đã khắc phục những vấn đề sau:

 • Cải thiện tốc độ thu thập dữ liệu phát lại và kiểm tra đạt/không đạt
 • Khắc phục các vấn đề về kiểm tra đạt/không đạt và phát lại
 • Khắc phục các vấn đề về hiển thị quang phổ
 • Khắc phục vấn đề về làm tròn kết quả tần số
 • Khắc phục vấn đề về chỉ báo BWL ở chế độ máy đo

Phiên bản firmware V11.30

Dành cho các dụng cụ kiểm tra ScopeMeter 190 Series II, 2 và 4 kênh có phiên bản từ V09.00 trở đi. Bản phát hành cập nhật V11.30 đã khắc phục những vấn đề sau (liên kết đến tải xuống tập tin V11.30):

 • Khắc phục vấn đề khởi động tiềm ẩn liên quan đến không có dấu hiệu trên màn hình hoặc không có kênh C&D truy cập được trong phiên bản 4 kênh (*)
 • Khắc phục các vấn đề về đọc và lưu dữ liệu ScopeRecord và Trendplot như .CSV vào USB
 • Khắc phục vấn đề khi ScopeMeter tắt trong chế độ TrendPlot với con trỏ bật (*)

  Trước khi có bản phát hành V11.30, bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  • Tắt dụng cụ kiểm tra ScopeMeter
  • Ngắt bộ cấp điện

  Chờ 5 phút trước khi tiếp tục thực hiện các bước sau:

  • Kết nối bộ cấp điện
  • Bật dụng cụ kiểm tra ScopeMeter
  • Gắn bộ pin (Pin sẽ được sạc)

Phiên bản firmware V11.20

Dành cho các dụng cụ kiểm tra ScopeMeter 190 Series II, 2 và 4 kênh có phiên bản từ V09.00 trở đi. Bản phát hành cập nhật firmware V11.40 đã khắc phục những vấn đề sau:

 • Khả năng mở các dạng sóng đã lưu của V10.0 hoặc mới hớn
 • Khắc phục vấn đề định dạng .BMP khi sao chép ảnh từ INT vào USB
 • Ngăn khóa dụng cụ khi sao chép dữ liệu từ USB và không có USB nào hiện có

Phiên bản firmware V11.10

Dành cho các dụng cụ kiểm tra ScopeMeter 190 Series II, 2 và 4 kênh với phiên bản V09.00, V10.4X hoặc V11.0. Bản phát hành cập nhật V11.10 có khắc phục lỗi và khả năng lưu dạng sóng trong dụng cụ kiểm tra ScopeMeter vào USB dưới dạng tập tin CSV, sau đó mở tập tin bằng FlukeView hoặc một chương trình bảng tính.

Phiên bản firmware V11.10

Fluke 190 Series II, các dụng cụ 4 kênh có firmware V10.40, Thông báo an toàn và Lấy lại

Dành cho các dụng cụ kiểm tra ScopeMeter 190 Series II, 4 kênh với phiên bản firmware V10.40 có vấn đề hiển thị dấu thập phân số đọc phép đo yêu cầu bản cập nhật firmware đến V10.41 hoặc cao hơn để tránh rủi ro an toàn người dùng tiềm ẩn.