Tiếng Việt Vietnam

Máy ghi chất lượng điện ba pha Fluke 1760

Phân tích PQ v1.9.4 (.zip)
Bao gồm phần mềm hệ thống sản phẩm mới nhất. Phần mềm này cũng xác nhận xem bạn có cài đặt Phần mềm hệ thống mới nhất không.
Lưu ý: Tập tin tải xuống khoảng 25MB.

Ghi chú phát hành v1.9.4 (.pdf)

Phần mềm hệ thống mới hơn v1.3.17 (.pdf)
Hướng dẫn cài đặt phần mềm hệ thống trên thiết bị có phần mềm hệ thống cũ hơn v1.3.17.