Tiếng Việt Vietnam

Máy ghi điện ba pha Fluke 1750

Cập nhật phần mềm điều khiển v23.06 Fluke 1750 (.exe)
Chương trình nâng cấp phần mềm hệ thống Fluke 1750, kết nối dụng cụ qua cổng Ethernet, chạy chương trình và chọn dụng cụ sẽ nâng cấp từ menu thả xuống. (12/2014)

Ghi chú phát hành dành cho phần mềm điều khiển 1750 23.06 (.pdf)
Những lưu ý quan trọng về thay đổi và chỉnh sửa cho phần mềm hệ thống Fluke 1750. (12/2014)

Phần mềm phân tích điện Fluke v2.4 (.exe)
Phần mềm ứng dụng FPA, gỡ cài đặt phiên bản cũ trước khi cài đặt phiên bản mới này. (04/2013

Phần mềm PowerView PDA v1.47 dành cho iPad (.exe)
Phần mềm ứng dụng chỉ dành cho HP PDA

Phần mềm ứng dụng PowerView v2.0.20 dành cho máy tính bảng Archos 43 (.zip)
Phần mềm ứng dụng Android, làm theo hướng dẫn bên dưới để biết hướng dẫn chi tiết. Ứng dụng này chỉ dành cho máy tính bảng Archos 43.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ứng dụng Android (.pdf)
Hướng dẫn cài đặt dành cho Cài đặt PowerView Android Archos.

Hướng dẫn khôi phục Hệ điều hành Android v4.1.1 cho Samsung Galaxy Tab 2 (.pdf)
Việc khôi phục này chỉ cần nếu Máy tính bảng Galaxy tự động cập nhật đến phiên bản mới hơn v4.1.1.

Hướng dẫn khôi phục Hệ điều hành Android v4.1.1 cho Samsung Galaxy Tab 3 (.zip)
Việc khôi phục này chỉ cần nếu Máy tính bảng Galaxy tự động cập nhật đến phiên bản mới hơn v4.1.2.

Phần mềm ứng dụng PowerView V3.0.6 dành cho Samsung Tab 2/7,0" và Tab 3/7,0" (.apk)
Phần mềm ứng dụng Android. Ứng dụng này chỉ dành cho phiên bản màn hình 7,0" của máy tính bảng Samsung Tab 2 và Tab 3. Không hỗ trợ sử dụng trên Tab3/10"! Ứng dụng này cần Hệ điều hành Android phiên bản 4.1.1! (12/2014)

Ghi chú phát hành dành cho Power View V3.0.6 (.pdf)
Những lưu ý quan trọng về thay đổi và chỉnh sửa Fluke Power View cho Samsung Galaxy Tab 2 và Tab 3 (màn hình 7"). (12/2014)

Bản tải xuống thuật sĩ hướng dẫn hiệu chuẩn (.exe)
Cẩn thận làm theo hướng dẫn trên màn hình và trong sổ tay hướng dẫn Hiệu chuẩn.

Sổ tay hướng dẫn hiệu chuẩn Máy ghi điện Fluke 1750 (.pdf)