Tiếng Việt Vietnam

Máy ghi điện ba pha Fluke 1730

Phần mềm phân tích năng lượng của Fluke
Phần mềm ứng dụng phân tích năng lượng của Fluke để tải xuống, phân tích và báo cáo. Dùng với Fluke 1730; Fluke 1732, 1734, 1736, 1738; và Fluke 1742, 1746, 1748. (Tương thích với Windows 7, 8 và 10).

Tệp phần mềm Fluke 1730 v1.3 (.bin)
Để tải trực tiếp từ USB lên Fluke 1730, hãy tạo thư mục có tên "Fluke 1730" trên USB và sao chép tệp phần mềm hệ thống vào vị trí thư mục đó. Gắn USB vào dụng cụ, nếu phần mềm hệ thống có phiên bản mới hơn phiên bản trong dụng cụ, quy trình cập nhật tự động sẽ bắt đầu. Cập nhật lần cuối 03/2015

Thông tin phát hành Phần mềm hệ thống Fluke 1730 v1.3 (.pdf)