Tiếng Việt Vietnam

Thông tin thu hồi tự nguyện quan trọng liên quan đến Thiết bị kiểm tra điện áp hai cực Fluke T110, T130 và T150

CẢNH BÁO AN TOÀN! PHẢI ĐỌC!

Thông tin thu hồi tự nguyện quan trọng liên quan đến
Thiết bị kiểm tra điện áp hai cực
Fluke T110, T130 và T150

Kính gửi quý khách hàng của Fluke!

Fluke Corporation đã xác định vấn đề an toàn ảnh hưởng đến các Thiết bị kiểm tra điện áp hai cực Fluke T110, T130 và T150 (“Thiết bị kiểm tra T-Pole”). Để phòng ngừa, Fluke quyết định thu hồi tự nguyện tất cả các sản phẩm này đồng thời cung cấp cho khách hàng bị ảnh hưởng sản phẩm thay thế tương đương mới và được cải thiện.

Chúng tôi xin lỗi vì mọi sự bất tiện mà sự cố này có thể gây ra cho quý khách và hy vọng quý khách hiểu rằng an toàn của khách hàng là ưu tiên cao nhất của chúng tôi.

Các Thiết bị kiểm tra T-Pole sau đây được thu hồi tự nguyện (“Thiết bị kiểm tra bị thu hồi”):

Tên modelNgày sản xuấtSố sê-ri bắt đầuSố sê-ri kết thúc
FLUKE-T110đến tháng 7 năm 20182157000
-
21570000
4352999
-
43529999
FLUKE-T110/VDE
FLUKE-T130
FLUKE-T130/VDE
FLUKE-T150
FLUKE-T150/H15
FLUKE-T150/VDE
FLUKE-T150VDE/H15

Đợt thu hồi này KHÔNG ảnh hưởng đến T90. Ngoài ra, tất cả các Thiết bị kiểm tra T-Pole T110, T130 và T150 do Fluke gửi từ ngày 28 tháng 8 năm 2018 và có số lớn hơn những số được xác định trong cột cuối cùng ở trên KHÔNG bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi này.

A. Mô tả vấn đề an toàn

Chúng tôi đã xác định rằng các Thiết bị kiểm tra bị thu hồi nhất định có thể gặp tình trạng hỏng sớm cáp liên kết khi chịu lực uốn tuần hoàn. Những thử nghiệm gần đây do Fluke tiến hành đã chứng minh các Thiết bị kiểm tra bị thu hồi cho thấy tình trạng lan rộng về số chu kỳ bị hỏng, nghĩa là các Thiết bị kiểm tra bị thu hồi nhất định hỏng sớm hơn dự kiến, dẫn đến tuổi thọ hữu ích đối với một số thiết bị trong đó là không thể chấp nhận đối với Fluke.

Ngoài ra, cáp có thể hỏng theo kiểu gián đoạn mà ở đó, tùy vào hướng uốn của cáp, Thiết bị kiểm tra bị thu hồi có thể vượt qua kiểm tra liên tục tự kiểm tra hoặc xác thực trên nguồn điện áp đã biết trong khi các kiểm tra sau đó có thể hiện thị kết quả không đạt nhầm. Chức năng chính của Thiết bị kiểm tra T-Pole là phát hiện sự hiện diện hoặc vắng mặt của điện áp nhằm xác định xem việc chạm vào cài đặt điện và bắt đầu công việc có an toàn hay không.

Kết quả không đạt nhầm có thể dẫn đến điện giật hoặc phóng hồ quang từ hành động của người dùng tiếp theo, có thể dẫn đến thương tích hoặc thậm chí là tử vong. Vì rủi ro này, vui lòng NGAY LẬP TỨC DỪNG sử dụng Thiết bị kiểm tra T-Pole và làm theo hướng dẫn thu hồi bên dưới.

Các đội R&D, Chất lượng và An toàn của chúng tôi đã duyệt một cáp mới để sử dụng trong Thiết bị kiểm tra T-Pole, giúp sản phẩm thêm mạnh mẽ. Thêm vào đó, chúng tôi hiện thực hiện những cải thiện bổ sung đối với giảm sức căng, bổ sung độ bền cho cáp. Việc thử nghiệm những thay đổi mới này đã cho thấy sự cải thiện trong hiệu suất chu kỳ cáp. Từ ngày 28 tháng 8 năm 2018, những cải thiện này đã được đưa vào hoạt động sản xuất dòng sản phẩm Thiết bị kiểm tra T-Pole.

B. Thay thế sản phẩm:

Vui lòng NGAY LẬP TỨC DỪNG sử dụng Thiết bị kiểm tra T-Pole. Hãy liên hệ với nhà phân phối ở quốc gia của quý khách trong danh sách dưới đây để trả lại Thiết bị kiểm tra bị thu hồi và nhận sản phẩm thay thế miễn phí.

Khi trả lại Thiết bị kiểm tra bị thu hồi theo hướng dẫn dưới đây, quý khách sẽ nhận Thiết bị kiểm tra T-Pole mới nguyên và được cải thiện có cùng số hiệu model. Quý khách cũng sẽ nhận gia hạn 1 năm cho bảo hành từ 2 đến 3 năm bằng cách đăng ký sản phẩm thay thế, sau khi nhận, trên trang web www.fluke.com/registration.

Tất cả việc trả và đổi sản phẩm sẽ do Fluke xử lý tại văn phòng Singapore của chúng tôi.

C. Những điều cần biết

Liên hệ nhà phân phối của Fluke ở quốc gia của quý khách trong danh sách ở cuối thư này và sắp xếp trả sản phẩm lại cơ sở của họ. Nhà phân phối của Fluke sẽ đổi thiết bị kiểm tra T-Pole miễn phí.

Vui lòng lưu ý rằng hạn chót cho đợt thu hồi này là ngày 31 tháng 1 năm 2019. Sau thời gian này, nhà phân phối của Fluke sẽ không chấp nhận bất kỳ sản phẩm trả lại nào nữa. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Fluke Corporation.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì mọi sự bất tiện mà hành động này gây ra và nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.