Tiếng Việt Vietnam

Thông báo thu hồi sản phẩm Thiết bị hiệu chỉnh đạt chuẩn IS Fluke 707EX

Tháng 2 năm 2017

Kính gửi quý khách hàng của Fluke,

Fluke tự nguyện thu hồi một số Thiết bị hiệu chỉnh mA đạt chuẩn IS 707Ex được giao trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 đến ngày 31 tháng 11 năm 2016. Các số máy và số sê-ri Fluke bị ảnh hưởng được liệt kê tại bảng bên dưới.

Số máy FlukeMô tảDải số sê-ri bị ảnh hưởng
2032187THIẾT BỊ HIỆU CHỈNH MA, FLUKE-707EX3435000- 3710000
4017176THIẾT BỊ HIỆU CHỈNH MA, FLUKE-707EX/RS, FLUKE-707EX, RS#454-7266

Tất cả các số sê-ri trong phạm vi nêu trên nhưng được đánh dấu bổ sung bên trong nắp pin bằng số Cảnh báo dịch vụ SA2909 KHÔNG bị ảnh hưởng bởi thông báo thu hồi sản phẩm này. Hình minh họa bên dưới cho biết vị trí tìm kiểu máy, số sê-ri và nhãn cảnh báo dịch vụ trên sản phẩm.

* Nếu thiếu số sê-ri hoặc số không rõ ràng, thì sản phẩm của bạn nằm trong chương trình thu hồi. Thực hiện theo hướng dẫn thu hồi bên dưới.

Nếu bạn đang sở hữu một trong các Thiết bị hiệu chỉnh mA này, vui lòng ngừng sử dụng ngay và gửi trả lại thiết bị cho Fluke. Nếu ai đó trong nội bộ tổ chức của bạn là người sử dụng chính Thiết bị hiệu chỉnh mA đạt chuẩn IS Fluke 707EX hoặc chịu trách nhiệm trả lời các thông báo thu hồi, vui lòng chuyển thông báo này cho người thích hợp.

Mô tả vấn đề

Sản phẩm được thiết kế để sử dụng trong khu vực nguy hiểm Ex. Đây là những khu vực hơi nước dễ cháy hoặc nổ có khả năng sinh ra. Những khu vực này được gọi là địa điểm (được phân loại) nguy hiểm ở Hoa Kỳ, Địa điểm nguy hiểm ở Canada, Môi trường có khả năng phát nổ ở châu Âu và Môi trường khí dễ nổ ở hầu hết các nước còn lại trên thế giới. Sau đây gọi tắt là "môi trường nguy hiểm".

Chất bao để bao kín các linh kiện bản mạch in quan trọng bên trong thiết bị hiệu chỉnh có thể chưa được sử dụng đầy đủ. Các chất bao này chính là biện pháp bảo vệ cần thiết để sản phẩm được chứng nhận sử dụng trong môi trường có khả năng phát nổ. Có hai chất bao khác nhau được sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm này và Fluke đã phát hiện ra vấn đề với cả hai chất này.

Chất bao đầu tiên là lớp phủ bảo giác giúp hạn chế linh kiện tiếp xúc với nguồn môi trường bên ngoài.

Chất bao thứ hai là hợp chất kết bao ngăn khí dễ nổ xâm nhập vào thân rơle trong trường hợp bịt kín rơle bị hở. Rơle có thể đóng vai trò là nguồn đánh lửa nếu chất bao thứ hai không được sử dụng đúng cách.

Việc sử dụng không đủ các chất bao này có thể sinh ra nguồn đánh lửa hở tại địa điểm nguy hiểm.

Hành động

Ngừng sử dụng ngay Thiết bị hiệu chỉnh mA đạt chuẩn IS Fluke 707EX của bạn.

Xin theo các chỉ dẫn dưới đây.

Xinnhấp vào liên kết này để liên lạc với trung tâm dịch vụ tại địa phương.

Chúng tôi tiến hành việc thu hồi tự nguyện này vì chúng tôi đặc biệt coi trọng sự an toàn của khách hàng và danh tiếng sản phẩm của chúng tôi. Thành thật xin lỗi quý khách về những bất tiện do việc thu hồi này.