Tiếng Việt Vietnam

Hướng dẫn lựa chọn sản phẩm: Ampe kìm

Sử dụng hướng dẫn lựa chọn sản phẩm của chúng tôi để tìm ampe kìm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
Gỡ bỏGỡ bỏ
Fluke 381 Remote Display True RMS AC/DC Clamp Meter with iFlex®
325
Ampe kìm AC/DC hiệu dụng thực hiển thị từ xa Fluke 381 với iFlexFluke 325 True-rms Clamp Meter
Dòng điện AC   
Điện áp AC   
Điện trở   
Đo thông mạch   
DC volt   
Dòng điện DC   
Hiệu dụng thực (True RMS)   
Tần số   
Tối thiểu-tối đa-trung bình   
Nhiệt độ  
Điện dung  
Chế độ dòng điện khởi động  
Bộ lọc thông thấp  
Đầu dò dòng điện linh hoạt iFlex® 18 inchThiết bị bao gồm 
Màn hình từ xa  
Giữ màn hình   
Đèn nền   
Độ mở kìm34 mm (1,3 in)31 mm (1,2 in) 
Kích thước dây điện tối đa (MCM)750600 
Dải dòng điện hiệu dụng AC (RMS)999,9 A400,0 A 
Đáp ứng ACHiệu dụng thực (True RMS)Hiệu dụng thực (True RMS) 
Dải dòng điện DC999,9 A400,0 A 
Độ chính xác dòng điện AC: ± 5 số đếm2,00 %2,00 % 
Dải điện áp AC1000 V600 V 
Độ chính xác điện áp AC: ± 5 số đếm1,50 %1,50 % 
Dải điện áp DC1000 V600 V 
Độ chính xác điện áp DC: ± 5 số đếm1,00 %1,00 % 
Dải điện trở60 kΩ40 kΩ 
Phạm vi đo tần số500 Hz500 Hz 
Độ chính xác dòng điện AC (50/60 Hz): ± 5 số đếm2,00 %2,00 % 
Phân loại danh mụcCAT III 1000 V, CAT IV 600 VCAT III 600 V, CAT IV 300 V 
Tự động tắt