Tiếng Việt Vietnam

Bộ điều hợp PC và Phần mềm Fluke CNX pc3000

Tính năng chính

Bộ điều hợp PC CNX pc3000 hoạt động với phần mềm Fluke CNX sw3000 để quản lý và giao tiếp không dây với các mô-đun Fluke CNX.

Fluke CNX sw3000 là tiện ích phần mềm dựa trên Windows cho phép hiển thị trong thời gian thực các kết quả đo từ tối đa 10 mô-đun CNX cho mỗi bộ điều hợp PC. Bạn cũng có thể thực hiện lập đồ thị thời gian thực cho các chỉ số mô-đun riêng lẻ. Phần mềm cũng cho phép người dùng tải xuống dữ liệu được ghi nhật ký cũng như tùy chỉnh các tham số và cài đặt mô-đun CNX, bao gồm tên mô-đun, khoảng thời gian ghi nhật ký và thời lượng của phiên ghi nhật ký.

Yêu cầu phần mềm: Fluke CNX pc3000 phải được kết nối với cổng USB để cho phép giao tiếp giữa các mô-đun CNX và phần mềm. Sw3000 sẽ hỗ trợ tối đa hai Bộ điều hợp PC pc3000.

Khả năng tương thích HĐH: Windows 7 trở về sau.

Tải xuống: Có thể tải xuống phần mềm Fluke CNX sw3000 từ tab "thông tin thêm" trên trang này.

Tổng quan sản phẩm: Bộ điều hợp PC và Phần mềm Fluke CNX pc3000

Dụng cụ kiểm tra không dây Fluke CNX kết hợp với nhau để giúp bạn khắc phục sự cố nhanh hơn. Bộ điều hợp PC và Phần mềm CNX pc3000 giúp bạn hiểu được thông tin mà bạn đo. Không cần ghi lại dữ liệu vì Bộ điều hợp PC và Phần mềm CNX pc3000 thu thập không dây tới 65.000 bộ chỉ số tối thiểu/tối đa/trung bình có đánh dấu thời gian từ các mô-đun CNX từ xa. Phần mềm có thể hiển thị đồng thời chỉ số trực tiếp từ tối đa 10 mô-đun. Cho phép khoảng thời gian ghi nhật ký tùy chỉnh và tên tùy chỉnh cho các mô-đun. Bao gồm phần mềm Windows SW3000.


Xem các thành viên khác của nhóm không dây 

Model: Bộ điều hợp PC và Phần mềm Fluke CNX pc3000

CNX PC3000

PC Adapter/Fluke CNX sw3000 Software

Hãy mua ngay