Tiếng Việt Vietnam

Máy phân tích trạm sạc xe điện Fluke FEV350

 • Fluke FEV350 EV Charging Station Analyzer
 • Fluke FEV350 EV Charging Station Analyzer
 • Fluke FEV350 EV Charging Station Analyzer
 • Fluke FEV350 EV Charging Station Analyzer
 • Fluke FEV350 EV Charging Station Analyzer
 • Fluke FEV350 EV Charging Station Analyzer

Tính năng chính

 • Kiểm tra độ an toàn và chức năng của các trạm sạc xe điện AC với giải pháp tất cả trong một
 • Kết quả kiểm tra đạt/không đạt
 • Thử nghiệm kiểm soát tự động (CP) với phân tích dạng sóng
 • Tương thích với Phần mềm quản lý dữ liệu TruTest™

Tổng quan sản phẩm: Máy phân tích trạm sạc xe điện Fluke FEV350

FEV350 là một giải pháp hoàn chỉnh để kiểm tra hiệu suất và an toàn của các trạm sạc xe điện AC có đầu nối Loại 2 hoặc Loại 1. Được thiết kế cho các kỹ thuật viên cần thực hiện và lập hồ sơ nhiều kiểm tra nhanh chóng và hiệu quả mà không cần mang theo nhiều dụng cụ.

Dành ít thời gian hơn để xử lý kết quả kiểm tra và soạn báo cáo bằng TruTest

 • Dễ dàng quản lý dữ liệu phép đo từ các kiểm tra EVSE
 • Tạo nhanh các kiểm tra và báo cáo
 • Phân tích dạng sóng Thử nghiệm kiểm soát với hình ảnh đạt/không đạt dễ hiểu
 • So sánh dữ liệu tại cơ sở với dữ liệu kiểm tra tại cơ sở trước đó để thấy các thay đổi theo thời gian
 • Truy cập nhanh phần mềm cập nhật mới nhất để cập nhật FEV350
 • Tải xuống phiên bản demo miễn phí 60 ngày TruTest. Mua mã khóa phần mềm để mở khóa phiên bản Lite hoặc Advanced.

Giải pháp bao gồm mô-đun phần mềm Sạc xe điện TruTest để lập hồ sơ và báo cáo. Giải pháp thực hiện các phép đo có sẵn bên dưới ngoài các phép đo hỗ trợ với máy kiểm tra lắp đặt đa chức năng tương thích của Fluke để kiểm tra/chứng nhận lắp đặt qua kết nối Bluetooth không dây, sơ đồ cấu hình dây, và màn hình thông tin để tích hợp liền mạch với phần mềm TruTest để tạo báo cáo. Fluke FEV350 cung cấp các kế hoạch kiểm tra định trước và các chỉ báo đạt/không đạt dựa trên kết quả đo để đơn giản hóa việc phân tích và thời gian kiểm tra. Máy phân tích trạm sạc xe điện FEV350 được thiết kế theo IEC/EN 61851-1 và IEC/HD 60364-7-722.

Các phép đo có sẵn:
 • Kiểm tra trước về nối đất PE (bảo vệ) để đảm bảo không có điện áp nguy hiểm 
 • Kiểm tra bằng mắt
 • Kiểm tra ngắt Rcd 30 Ma + Rdc-Dd 6 mA
 • Điện áp danh định + Trình tự pha
 • Thử nghiệm kiểm soát tự động (CP) với Phân tích dạng sóng
 • Thử nghiệm tiệm cận
 • Kiểm tra lỗi
Các phép đo được hỗ trợ với các máy kiểm tra đa chức năng tương thích của Fluke:
 • Liên kết nối đất
 • Cách điện
 • Trở kháng mạch vòng/đường dây

Xem tab Kiểu máy để biết các bộ khác nhau bao gồm FEV350V để có gói sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Tương thích với Bluetooth 5.0

Thông số kỹ thuật: Máy phân tích trạm sạc xe điện Fluke FEV350

Thông số kỹ thuật chức năng kiểm tra

Tham chiếu thông số kỹ thuật lỗi vận hành cho số đếm chữ số được xác định là ±(% số đọc + số đếm chữ số). Lỗi vận hành cho các thông số kỹ thuật khác tham chiếu % được xác định là % của số đọc trừ khi được quy định khác. Nhiệt độ tham chiếu thông số kỹ thuật lỗi vận hành cho tất cả số đọc là 23°C ±5K hệ số nhiệt độ 0,1%/°C.

Kiểm tra/chức năngPhạm vi hiển thịPhạm vi đoLỗi vận hànhGiá trị danh định
Kiểm tra trước PE
Điện áp cảm ứng, phạm vi an toàn50 V AC/DC-50%--
Điện áp cảm ứng, phạm vi nguy hiểm>50 V AC/DC+0%--
Kiểm tra bằng mắtXem danh sách kiểm tra
Liên kết nối đất, RLO[1]--ở >200 mA Ikiểm tra
Cách điện, RINS[1]--ở 500 V Udanh định
Trở kháng mạch vòng/đường dây[1]--không có mạch vòng ngắt
Kiểm tra trước RCD/RDC-DD
Uf5V đến 110V -(0% + 0 chữ số),
+(10% + 3 chữ số)
ở Ikiểm tra
0,33 x IΔN AC
Re166 Ω đến 3667 Ω-10% đến +15%
Kiểm tra RCD (IΔN 30 mA)
RCD loại A, B/B+, RDC-PD--ở điện lưới 100 V AC đến 253 V AC
Thời gian nhả RCD với AC, nửa sóng, DC (0°, 180°)
    x0,5 (30 mA)0 ms đến 510 ms±(2% + 3 ms)
    x1 (30 mA)TN: 0 ms đến 310 ms
TT ở 120 V: 0 ms đến 310 ms TT ở 230 V: 0 ms đến 210 ms
    x5 (30 mA)0 ms đến 50 ms
Dòng điện biến đổi (0°, 180°)
    AC ở RCD loại B/B+12,0 mA đến 36,0 mA, 17 bước với
1,5 mA
±1,5 mA
    AC nửa sóng ở RCD loại A và RCD-DD7,5 mA đến 48,0 mA, 28 bước với
1,5 mA
    DC ở RCD loại B/B+12,0 mA đến 66,0 mA, 37 bước với
1,5 mA
 
Kiểm tra/chức năngPhạm vi hiển thịPhạm vi đoLỗi vận hànhGiá trị danh định
Kiểm tra RDC-DD (IΔN +6 mA EV)
Thời gian ngắt (0°, 180°)ở điện lưới 100 V AC đến 253 V AC
    +3 mA DC0,000 giây đến 10,100 giây±(2% + 3 ms)
    +6 mA DC
    +60 mA DC0 ms đến 310 ms
    +200 mA DC0 ms đến 110 ms
Dòng điện biến đổi (0°, 180°)biến đổi mượt
2,0 mA đến 6,0 mA
±0,6 mA
Điện áp lưới
L-N, L-PE, N-PE0 V đến 280 V 0 V đến 253 V±(3% + 3 chữ số)RIN L-N:
>30 MΩ, R
IN L-PE:
>10 MΩ
40 Hz đến 70 Hz,
hệ số đỉnh 2,
Vcực đại: 560 V
L-L0 V đến 490 V0 V đến 440 VRIN L-L: >30 MΩ,
40 Hz đến 70 Hz,
hệ số đỉnh 2, Vcực đại: 980 V
Tần số40,00 Hz đến 70,00 Hz±0,20 Hz--
Trình tự phaphải, trái, không có--mất cân bằng điện áp:
<20% chênh lệch điện áp giữa các pha,
mất cân bằng pha:
120° ±10°
50 V đến 280 V
pha đến N
Phân tích tín hiệu CP
Điện áp-15,000 V đến
15,000 V
-15,000 V đến
-2,000 V,
2,000 V đến
15,000 V
±0,5%RIN: 1 MΩ
0,9000 kHz đến
1,1000 kHz;
U
CP+ >2,000 V,
U
CP- <-2,000 V
Chu kỳ hoạt động PWM2,0% đến 98,0%3,0% đến 97,0%±5 chữ số
Chỉ báo dòng điện0,0 A đến 80,0 A--Dựa trên chu kỳ hoạt động[3]
Tần số0,9000 kHz đến 1,1000 kHz0,001
Chỉ báo trạng thái CPA, B, C, D--Dựa trên điện áp[2]
x1, x2--Dựa trên tần số[2]
 
Kiểm tra/chức năngPhạm vi hiển thịPhạm vi đoLỗi vận hànhGiá trị danh định
Mô phỏng trạng thái CPA-->900  kΩ ±0,2%--
BMức cao: 4.610  Ω
±0,2%[2]
Mức danh định: 2.740  Ω
±0,2%[2]
Mức thấp: 1.870  Ω
±0,2%[2]
CMức cao: 1.723  Ω
±0,2%[2]
Mức danh định: 1.300  Ω
±0,2%[2]
Mức thấp: 909  Ω
±0,2%[2]
DMức cao: 448  Ω
±0,2%[2]
Mức danh định: 270  Ω
±0,2%[2]
Mức thấp: 140  Ω
±0,2%[2]
Mô phỏng trạng thái PPmở-->900  kΩ--
13 A1.500  Ω ±1,5%[2]
20 A680  Ω ±1,5%[2]
32 A220  Ω ±1,5%[2]
63 (70) A100  Ω ±1,5%2]
Lỗi<60  Ω (56 Ω ±5%)
Mô phỏng lỗiLỗi PE (lỗi nối đất/PE mở)------
Lỗi CP E ở 0 Ω
hoặc 120 Ω
-0  Ω/ +2  Ω,
120  Ω
±1,5%[2]
Đi-ốt ngắn--
D lỗi
Đo điện áp PP
(Loại 2 với ổ cắm)
0,10 V đến 15,00 V±(1,0% + 3 chữ số)RIN: 1 MΩ
 
Kiểm tra/chức năngPhạm vi hiển thịPhạm vi đoLỗi vận hànhGiá trị danh định
Phép đo điện trở PP
Loại 2 với cáp (Rc)50,0 Ω đến 499,9 Ω
500  Ω đến 5.000 Ω
±1,0%--
Loại 1 với cáp (S3, R6, R7)
Phép đo điện trở CP (R1)800  Ω đến 1.200 Ω±1,0%--
[1]   Kiểm tra yêu cầu máy kiểm tra đa chức năng (MFT). Xem tài liệu của MFT để biết phạm vi hiển thị, phạm vi phép đo, và lỗi vận hành hoặc giá trị độ chính xác.
[2]   Theo IEC 61851-1.
[3]   Theo bảng A.8 của IEC 61851-1.
 
Thông số kỹ thuật chung
Định mức điện đầu vào1 Φ: 250 V tối đa
3 Φ: 230/400V tối đa, 50/60 Hz, 1 A tối đa
Tiêu thụ điện năng bên trong3 W tối đa
Kích thước (Cao x Rộng x Dày)~(263 mm x 123 mm x 63 mm)
~(10,35  in x 4,84 in x 2,48 in), không có phích cắm TY1 hoặc TY2
Trọng lượng~0,9 kg, không có phích cắm TY1 hoặc TY2
~1,4 kg, không có phích cắm TY1 hoặc TY2
Pin4 pin kiềm AA/IEC LR6 hoặc IEC HR6 NiMH
Nhiệt độ
Vận hành-10°C đến 40°C (14°F đến 104°F)
Bảo quản-20°C đến 50°C (-4°F đến 122°F)
Độ ẩm tương đối
Vận hành10% đến 85% ở 0°C đến 40°C
(32°F đến 104°F), không ngưng tụ
Bảo quảnlên đến 95%
Vô tuyến không dây, Bluetooth 5.0
Phạm vi tần số2.412 MHz đến 2.462 MHz
Công suất đầu ra<100 mW
Độ cao3.000 m
Độ an toànIEC 61010-1: Mức độ ô nhiễm 2, IEC 61010-2-030, CAT II 300 V, Loại bảo vệ II
Hiệu suấtIEC 61557-1, IEC 61557-6, IEC 61557-7, IEC 61557-10
Chống xâm nhậpIEC 60529: IP40
 
Tính tương thích điện từ (EMC)
IEC 61326-1 quốc tế: Môi trường điện từ cơ bản, CISPR 11: Nhóm 1, Lớp A
Nhóm 1: Thiết bị được khởi động có chủ ý và/hoặc sử dụng năng lượng tần số vô tuyến ghép điện cần thiết cho chức năng bên trong của chính thiết bị.
Loại A: Thiết bị thích hợp để sử dụng trong tất cả các thiết lập ngoại trừ thiết lập trong nhà và những thiết lập kết nối trực tiếp vào mạng lưới cấp điện điện áp thấp, cung cấp điện cho tòa nhà phục vụ cho các mục đích trong nhà. Có thể có khó khăn tiềm ẩn trong việc bảo đảm tính tương thích điện từ ở những môi trường khác do nhiễu loạn truyền tải và bức xạ.
Chú ý: Thiết bị này không nhằm mục đích để sử dụng trong môi trường khu dân cư và có thể không cung cấp bảo vệ phù hợp để tiếp nhận tín hiệu vô tuyến trong những môi trường như vậy. Lượng phát xạ vượt mức yêu cầu theo CISPR 11 có thể xảy ra khi thiết bị được nối với vật được đo.

Hàn Quốc (KCC) Thiết bị Loại A (Thiết bị dự báo & truyền thông công nghiệp)
Loại A: Đáp ứng các yêu cầu của thiết bị sóng điện từ công nghiệp và người bán hoặc người dùng cần chú ý về điều này. Thiết bị này nhằm mục đích sử dụng trong môi trường doanh nghiệp và không được sử dụng trong gia đình.

Model: Máy phân tích trạm sạc xe điện Fluke FEV350

FEV350/TY2

Bộ Máy phân tích trạm sạc xe điện FEV350 cho đầu nối Loại 2

Hãy mua ngay

FEV350/TY2 bao gồm:

 • Máy phân tích kiểm tra FEV350/BASIC
 • FEV300-CON-TY2
 • Bộ chuyển đổi bằng không/TY2
 • Dây treo nam châm TPAK
 • Túi đựng mềm
FEV350/TY2 PRO

Bộ Máy phân tích trạm sạc xe điện FEV350 cho đầu nối Loại 2 với giấy phép phần mềm TruTest

Hãy mua ngay

FEV350/TY2 PRO bao gồm:

 • Máy phân tích kiểm tra FEV350/BASIC
 • FEV300-CON-TY2
 • Bộ chuyển đổi bằng không/TY2
 • Dây treo nam châm TPAK
 • Túi đựng mềm
 • Giấy phép phần mềm TruTest
FEV350/TY2/TY1

Bộ Máy phân tích trạm sạc xe điện FEV350 cho đầu nối Loại 1 và 2

Hãy mua ngay

FEV350/TY2/TY1 bao gồm:

 • Máy phân tích kiểm tra FEV350/BASIC
 • FEV300-CON-TY1
 • FEV300-CON-TY2
 • Bộ chuyển đổi bằng không/TY1
 • Bộ chuyển đổi bằng không/TY2
 • Dây treo nam châm TPAK
 • Túi đựng mềm
FEV350/TY2/TY1 PRO

Bộ Máy phân tích trạm sạc xe điện FEV350 cho đầu nối Loại 1 và 2 với giấy phép phần mềm TruTest

Hãy mua ngay

FEV350/TY2/TY1 PRO bao gồm:

 • Máy phân tích kiểm tra FEV350/BASIC
 • FEV300-CON-TY1
 • FEV300-CON-TY2
 • Bộ chuyển đổi bằng không/TY1
 • Bộ chuyển đổi bằng không/TY2
 • Dây treo nam châm TPAK
 • Túi đựng mềm
 • Giấy phép phần mềm TruTest
FEV350/KIT

Bộ Máy phân tích trạm sạc xe điện FEV350 cho đầu nối Loại 1 và 2 với Máy kiểm tra đa chức năng 1664 FC

Hãy mua ngay

FEV350/KIT bao gồm:

 • Máy phân tích kiểm tra FEV350/BASIC
 • FEV300-CON-TY2
 • Bộ chuyển đổi bằng không/TY2
 • Dây treo nam châm TPAK
 • Túi đựng mềm
 • Máy kiểm tra đa chức năng 1664 FC