Tiếng Việt Vietnam

Fluke Calibration 4180/4181 Precision IR Calibrators

 • Fluke Calibration 4180/4181 Precision IR Calibrators 1
 • Fluke Calibration 4180/4181 Precision IR Calibrators | Fluke

Tính năng chính

Dòng 4180 Series gồm các thiết bị hiệu chuẩn hồng ngoại chính xác dành cho các máy đo nhiệt độ hồng ngoại và thiết bị tạo ảnh nhiệt nhanh, chính xác và dễ sử dụng. Dòng này đi kèm với chứng nhận hiệu chuẩn từ một trong các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn nhiệt độ đáng tin nhất thế giới, các quy trình hiệu chuẩn mẫu dành cho máy đo nhiệt độ của Fluke tích hợp và mọi thứ bạn cần để bắt đầu thực hiện hiệu chuẩn máy đo nhiệt độ hồng ngoại chất lượng cao. Đây là giải pháp hoàn hảo cho mọi máy đo nhiệt độ hồng ngoại hoặc thiết bị tạo ảnh nhiệt trong dải nhiệt độ.

 

4180 đạt dải nhiệt từ –15 °C đến 120 °C và 4181 có dải nhiệt từ 35 °C đến 500 °C. Sự đồng nhất là điều quan trọng trong công việc hiệu chuẩn nhiệt độ hồng ngoại vì máy đo nhiệt độ hồng ngoại sẽ “nhìn thấy” gần như toàn bộ mục tiêu khi được đặt ở khoảng cách hiệu chuẩn thích hợp.

Ngoài ra, với độ chính xác ổn định ở ± 0,35 °C, dòng 4180 Series có thể đáp ứng được thông số kỹ thuật mà không cần phải hiệu chỉnh thêm về độ bức xạ nhiệt, dẫn đến tỷ số độ bất định khi kiểm tra (TUR) duy trì ở mức hợp lý là 4:1.

Tổng quan sản phẩm: Fluke Calibration 4180/4181 Precision IR Calibrators

Độ chính xác và chứng nhận khi đo hồng ngoại

Giờ đây, thật dễ dàng để tăng độ chính xác khi đo nhiệt độ hồng ngoại bằng thiết bị hiệu chuẩn hồng ngoại chính xác mới thuộc dòng 4180/81 của Hart Scientific tại Fluke. Những thiết bị hiệu chuẩn này cung cấp khả năng hiệu chuẩn đồng nhất, chính xác và đáng tin hơn vì độ phát xạ được hiệu chuẩn về mặt bức xạ và kích thước mục tiêu giảm sai số hiệu ứng phát tín hiệu. Ngoài ra, những thiết bị hiệu chuẩn này sẽ đơn giản hóa quá trình hiệu chuẩn vì có khả năng độc đáo bù sai số do cài đặt độ phát xạ của máy đo nhiệt độ gây ra.

Hiệu suất được chứng nhận mới dành cho các quá trình hiệu chuẩn nhắm-và-chụp

 • Được hiệu chuẩn về mặt bức xạ để có kết quả đồng nhất, có ý nghĩa.
 • Hiệu chuẩn được chứng nhận đi kèm
 • Hiệu suất chính xác, đáng tin từ –15 °C đến 500 °C
 • Kích thước mục tiêu lớn khoảng 152 mm (6 in) là cần thiết để hiệu chuẩn hầu hết các máy đo nhiệt độ.
 • Khối lượng thiết bị nhẹ, khoảng 8,6 kg (19 lbs) giúp bạn dễ dàng nâng lên và mang đi.
 • Màn hình trực quan, dễ đọc cho biết thời điểm nhiệt độ ổn định.

 

Thông số kỹ thuật: Fluke Calibration 4180/4181 Precision IR Calibrators

Thông số kỹ thuật
Dải nhiệt độ (@ 23 °C nhiệt độ môi trường, độ phát xạ 0,95)
4180 -15 °C đến 120 °C
4181 35 °C đến 500 °C
Độ chính xác hiển thị1
4180 ± 0,40 °C tại -15 °C
  ± 0,40 °C tại 0 °C
  ± 0,50 °C tại 50 °C
  ± 0,50 °C tại 100 °C
  ± 0,55 °C tại 120 °C
4181 ± 0,35 °C tại 35 °C
  ± 0,50 °C tại 100 °C
  ± 0,70 °C tại 200 °C
  ± 1,20 °C tại 350 °C
  ± 1,60 °C tại 500 °C
Độ ổn định
4180 ± 0,10 °C tại -15 °C
  ± 0,05 °C tại 0 °C
  ± 0,10 °C tại 120 °C
4181 ± 0,05 °C tại 35 °C
  ± 0,20 °C tại 200 °C
  ± 0,40 °C tại 500 °C
Đồng nhất (đường kính 5,0 inch của tâm mục tiêu)2
4180 ± 0,15 °C tại -15 °C
  ± 0,10 °C tại 0 °C
  ± 0,25 °C tại 120 °C
4181 ± 0,10 °C tại 35 °C
  ± 0,50 °C tại 250 °C
  ± 1,00 °C tại 500 °C
Đồng nhất (đường kính 2,0 của tâm mục tiêu)2
4180 ± 0,10 °C tại -15 °C
  ± 0,10 °C tại 0 °C
  ± 0,20 °C tại 120 °C
4181 ± 0,10 °C tại 35 °C
  ± 0,25 °C tại 250 °C
  ± 0,50 °C tại 500 °C
Thời gian tăng nhiệt
4180 15 phút: -15 °C đến 120 °C
  14 phút: 23 °C đến 120 °C
4181 45 phút: 35 °C đến 500 °C
Thời gian giảm nhiệt
4180 15 phút: 120 °C xuống 23 °C
  20 phút: 23 °C xuống -15 °C
4181 100 phút: 500 °C xuống 35 °C
  40 phút: 500 °C xuống 100 °C
Thời gian ổn định
  10 phút
Độ bức xạ nhiệt định danh3
  0,95
Bù độ phát xạ của máy đo nhiệt độ
  0,9 đến 1,0
Đường kính mục tiêu
  152,4 mm (6 in)
Cổng giao tiếp máy tính
  RS-232
Nguồn điện
4180 115 V xoay chiều (± 10%), 6,3 A,
  50/60 Hz, 630 W
  230 V xoay chiều (± 10%), 3,15 A,
  50/60 Hz, 630 W
4181 115 V xoay chiều (± 10%), 10 A,
  50/60 Hz, 1000 W
  230 V xoay chiều (± 10%), 5 A,
  50/60 Hz, 1000 W
Cầu chì
4180 115 V xoay chiều 6,3 A, 250 V, thổi chậm
  230 V xoay chiều 3,15 A, 250 V, T
4181 115 V xoay chiều 10 A, 250 V, thổi nhanh
  230 V xoay chiều 5 A, 250 V, F
Kích thước (CaoxRộngxDày)
4180 356 mm x 241 mm x 216 mm
  (14 in x 9,5 in x 8,5 in)
4181 356 mm x 241 mm x 216 mm
  (14 in x 9,5 in x 8,5 in)
Khối lượng
4180 9,1 kg (20 lb)
4181 9,5 kg (21 lb)
An toàn
  EN 61010-1:2001, CAN/CSA C22.2 số
  61010,1-04

1Với các máy đo nhiệt độ có dải phổ từ 8 um đến 14 um với độ phát xạ được đặt từ 0,9 đến 1,0
2Thông số kỹ thuật về sự thống nhất đề cập đến cách máy đo nhiệt độ hồng ngoại có các kích thước điểm khác nhau tập trung vào tâm mục tiêu sẽ đo cùng nhiệt độ.
3Mục tiêu có độ phát xạ định danh là 0,95 nhưng mục tiêu được hiệu chuẩn về mặt bức xạ để giảm thiểu độ bất định có liên quan đến độ phát xạ.

Model: Fluke Calibration 4180/4181 Precision IR Calibrators

Fluke 4180
Fluke Calibration 4180 Precision IR Calibrators
IR Calibrator, 152 mm (6 in), -15°C to 120°C
Hãy mua ngay

Includes:

 • 4180 IR calibrator
 • Report of calibration (NVLAP accredited)
 • Power cord
 • User’s guide
 • Documentation CD
 • Target cover
 • Serial cable
Fluke 4181
Fluke Calibration 4181 Precision IR Calibrators
IR Calibrator, 152 mm (6 in), 35°C to 500°C
Hãy mua ngay

Includes:

 • 4181 IR calibrator
 • Report of calibration (NVLAP accredited)
 • Power cord
 • User’s guide
 • Documentation CD
 • Target cover
 • Serial cable