Tiếng Việt Vietnam

Thấu kính hồng ngoại góc siêu rộng

  • Super Wide Angle Infrared Lens

Tổng quan sản phẩm: Thấu kính hồng ngoại góc siêu rộng

Cho tầm ngắm cực rộng – tương thích với model TiX1000, TiX660 và TiX640.

Ứng dụng: Giám sát, kiểm tra mặt tiền của tòa nhà và các ứng dụng R&D (Nghiên cứu & Phát triển) đặc biệt.

Thông số kỹ thuật: Thấu kính hồng ngoại góc siêu rộng

Đặc điểm chung
Mô tả thấu kínhThấu kính góc siêu rộng
Khoảng cách tiêu cự7,5 mm
Lấy nét0,17 m
1024 x 768
iFOV2,3 mRad
FOV135,8 x 104,4°
640 x 480
iFOV3,3 mRad
FOV128,9 x 92,7°

Model: Thấu kính hồng ngoại góc siêu rộng

FLK-Xlens/Sup-Wide
Hãy mua ngay

Applications: Building facade inspections, surveillance and special R&D applications.
Compatible with TiX1000, TiX660 and TiX640 infrared cameras.