Tiếng Việt Vietnam

Thấu kính hồng ngoại tầm siêu xa

  • Super Telephoto Infrared Lens

Tổng quan sản phẩm: Thấu kính hồng ngoại tầm siêu xa

Thấu kính tầm xa 3,5 hoặc 4 lần để kiểm tra các đối tượng nhỏ hơn hoặc khó chụp được ở khoảng cách xa hơn - tương thích với model TiX1000, TiX660 và TiX640.

Ứng dụng: Bảo trì dự phòng, điện, điện cao áp và giám sát tầm xa.

Thông số kỹ thuật: Thấu kính hồng ngoại tầm siêu xa

Đặc điểm chung
Mô tả thấu kínhThấu kính tầm siêu xa
Khoảng cách tiêu cự120 mm
Lấy nét6,58 m
1024 x 768
iFOV0,1 mRad
FOV8,1 x 6,2°
640 x 480
iFOV0,2 mRad
FOV7,5 x 5,7°

Model: Thấu kính hồng ngoại tầm siêu xa

FLK-Xlens/Super Telephoto
Hãy mua ngay

Applications: Predictive maintenance, utilities, high voltage utilities, and long range surveillance.
Compatible with TiX1000, TiX660 and TiX640 infrared cameras.