Tiếng Việt Vietnam

Dây đeo cổ Fluke DS 7XX

  • Fluke DS 7XX Neckstrap -1

Tính năng chính

Dây đeo cổ tùy chọn dành cho máy nội soi công nghiệp Fluke DS701 và Fluke DS703 FC. Làm việc từ xa.