Tiếng Việt Vietnam

Máy nội soi công nghiệp Fluke 9 MM với tang quấn đầu dò 20 M

  • Fluke 9 MM Scope - 1

Tính năng chính

Đầu dò máy nội soi công nghiệp 9 milimet, tang quấn 20 mét tùy chọn có camera mặt trước. Tương thích với máy nội soi công nghiệp Fluke DS701 và Fluke DS703 FC. Hỗ trợ tất cả các tính năng của máy nội soi công nghiệp Fluke, ngoại trừ công nghệ Up is Up™

Tổng quan sản phẩm: Máy nội soi công nghiệp Fluke 9 MM với tang quấn đầu dò 20 M

Ống nước

  • Kiểm tra tắc nghẽn và rác thải trong đường ống
  • Kiểm tra thiết bị phun nước

    HVAC

  • Kiểm tra đường ống