Tiếng Việt Vietnam

Máy nội soi công nghiệp Fluke 3,8 MM với đầu dò 1 M

  • Fluke 3.8 MM Scope - 1

Tính năng chính

Hàng không

  • Kiểm tra cánh máy bay
  • Kiểm tra van
  • Đường kính đủ nhỏ để vừa với màn hình đầu vào
  • Kiểm tra FOD

    Công nghiệp

  • Kiểm tra diesel qua bugi xông hoặc lỗ kim phun
  • Kiểm tra tuabin, hộp số, ổ trục chính
  • Kiểm tra đường ống nhỏ

Tổng quan sản phẩm: Máy nội soi công nghiệp Fluke 3,8 MM với đầu dò 1 M

Đầu dò máy nội soi công nghiệp 3,8 milimet, dài 1 mét tùy chọn có camera mặt trước. Tương thích với máy nội soi công nghiệp Fluke DS701 và Fluke DS703 FC. Hỗ trợ tất cả các tính năng của máy nội soi công nghiệp Fluke, ngoại trừ công nghệ Up is Up™