Tiếng Việt Vietnam

Ống kính hồng ngoại cận cảnh

Tổng quan sản phẩm: Ống kính hồng ngoại cận cảnh

Ống kính macro cận cảnh (0.5x) để kiểm tra và phân tích các vật nhỏ hơn nữa trong các ứng dụng nghiên cứu và phát triển

Ứng dụng: Nghiên cứu và phát triển, các mục tiêu cực nhỏ, mạch in PCB (tản nhiệt), chất bán dẫn và phớt bịt kín.

Tương thích với RSE300, RSE600.

Thông số kỹ thuật: Ống kính hồng ngoại cận cảnh

Description
Object size11 mm x 8.25 mm
Focus distance10.8 mm +/- 1 mm (0.4 in)