Tiếng Việt Vietnam

Ống kính hồng ngoại cận cảnh

Tổng quan sản phẩm: Ống kính hồng ngoại cận cảnh

Ống kính macro cận cảnh (0.5x) để kiểm tra và phân tích các vật nhỏ hơn nữa trong các ứng dụng nghiên cứu và phát triển

Ứng dụng: Nghiên cứu và phát triển, các mục tiêu cực nhỏ, mạch in PCB (tản nhiệt), chất bán dẫn và phớt bịt kín.

Tương thích với RSE300, RSE600.

Thông số kỹ thuật: Ống kính hồng ngoại cận cảnh

Mô tả ống kính Ống kính hồng ngoại cận cảnh
IFOV (độ phân giải không gian)
Camera 320 x 240
Camera 640 x 480

0,89 mRad
0,63 mRad
Trường nhìn
Camera 320 x 240
Camera 640 x 480

16° H x 12° V
23° H x 17° V
Khoảng cách lấy nét tối thiểu 1 cm (khoảng 0,43 in)

Tài nguyên : Ống kính hồng ngoại cận cảnh