Tiếng Việt Vietnam

Giá gắn camera hồng ngoại Fluke

Tổng quan sản phẩm: Giá gắn camera hồng ngoại Fluke

Duy trì vị trí cố định cho camera hồng ngoại của bạn để đảm bảo luồng dữ liệu ổn định nhằm loại bỏ những điểm bất thường do ảnh hồng ngoại được chụp từ các góc hoặc cảnh khác nhau gây ra. Cố định camera hồng ngoại của bạn để giữ khoảng cách an toàn với thiết bị được kiểm tra các điểm bất thường về nhiệt độ. Giá gắn này rất dễ lắp, chỉ cần 6 vít.

Tương thích với RSE300, RSE600

Thông số kỹ thuật: Giá gắn camera hồng ngoại Fluke

Phép đo
Kích cỡ5x6x0,4