Tiếng Việt Vietnam

Bộ chổi quét điện áp trục Fluke SB-500

  • SS: SVS-500 Shaft Voltage Brush Set 1500x1000 - 1

Tổng quan sản phẩm: Bộ chổi quét điện áp trục Fluke SB-500

Bộ chổi quét điện áp trục Fluke SB-500 bao gồm ba chỗi thay thế bằng sợi các-bon để sử dụng với giá đỡ que đo Bộ đo điện áp trục SVS-500. Bộ đo SVS-500 giúp bạn đo điện áp trục an toàn hơn và dễ dàng thực hiện hơn bằng cách cho phép người dùng gắn cố định que đo vào động cơ khi kiểm tra.

Model: Bộ chổi quét điện áp trục Fluke SB-500

Fluke SB-500
Fluke SB-500
Hãy mua ngay

Bao gồm:

  • Bộ ba chổi thay thế bằng sợi các-bon