Tiếng Việt Vietnam

Bộ cáp đo kiểm tra TL238 SureGrip™ cho các môi trường năng lượng cao

  • Fluke TL238 SureGrip™ Test Lead Set for High Energy Environments

Tính năng chính

An accessory kit especially designed for working in high energy environments.

Tổng quan sản phẩm: Bộ cáp đo kiểm tra TL238 SureGrip™ cho các môi trường năng lượng cao

Bộ phụ kiện được thiết kế đặc biệt để làm việc trong các môi trường năng lượng cao. Que thử bằng kim loại SureGrip™ nhỏ 4 mm. Que thử có kim loại ít hơn giúp giảm nguy cơ đoản mạch vô tình giữa các bề mặt với nhau và giữa các bề mặt kim loại khác dẫn đến hiện tượng nổ. Đoạn kéo dài que thử vừa khớp giữa các cáp đo theo mô đun và các que thử, tăng khoảng cách giữa bạn và mạch có điện tới 20,5 cm (8").

TP238 và TL224 tuân theo tiêu chuẩn an toàn IEC 1010-2-031, tối đa 1000V CAT III, 600V CAT IV, Ô nhiễm độ 2, 10A.

Đoạn nối dài que thử tuân theo tiêu chuẩn an toàn IEC 1010-2-031, tối đa 1000V CAT III, Ô nhiễm độ 2, 10A.

Model: Bộ cáp đo kiểm tra TL238 SureGrip™ cho các môi trường năng lượng cao

Fluke TL238
Hãy mua ngay

The kit includes:

  • TP238 SureGrip™ Insulated Test Probe Set
  • TP280 SureGrip™ Test Probe Extender
  • TL224 SureGrip™ Silicone Right Angle/Straight Test Lead Set

Sách hướng dẫn + tài nguyên: Bộ cáp đo kiểm tra TL238 SureGrip™ cho các môi trường năng lượng cao