Tiếng Việt Vietnam

Fluke 700MTH Premium Transmitter Test Hose Kit

  • Fluke 700MTH Premium Transmitter Test Hose Kit

Tổng quan sản phẩm: Fluke 700MTH Premium Transmitter Test Hose Kit

Dễ dàng sử dụng bộ ống đo kiểm máy phát báo áp lực để nối với đầu nối cái hệ mét/hệ BSP 1/4"

  • Áp suất 5.000 psi
  • Bao gồm đầu nối loại NPT 1/8" để lắp cố định vào thiết bị hiệu chuẩn hoặc bơm đo kiểm
  • Đầu nối đực, không cần dụng cụ để kết nối với đầu nối cái hệ mét/hệ BSP 1/4"

Model: Fluke 700MTH Premium Transmitter Test Hose Kit

Fluke 700MTH
Hãy mua ngay

Includes:

  • One (1) 5,000 psi rated, premium test hose
  • Premium, no tools required male ¼" metric/BSP connector