Tiếng Việt Vietnam

Tổng quan sản phẩm: Fluke 17XX-TL 1.5M Test Lead Set

Cáp đo dài 1,5 m để nối thiết bị cần đo với Thiết bị ghi thông số điện năng hoặc năng lượng Fluke 17XX

Model: Fluke 17XX-TL 1.5M Test Lead Set

FLUKE-17XX-TL 1.5M

Test Lead Set, 1000V CAT III, Non-stackable connectors; 1.5M; Red/Blk

Hãy mua ngay