Tiếng Việt Vietnam

Tổng quan sản phẩm: Fluke 17XX-TL 1.0M Test Lead Set

Cáp đo dài 0,1 m để nối thiết bị cần đo với Thiết bị ghi thông số điện năng hoặc năng lượng Fluke 17XX

Model: Fluke 17XX-TL 1.0M Test Lead Set

FLUKE-17xx-TL 0.1M

Test Lead Set, 1000V CAT III, Non-stackable connectors; 1.0M; Red/Blk

Hãy mua ngay