Tiếng Việt Vietnam

Cáp đo Fluke 1730-TL0,1M

Tổng quan sản phẩm: Cáp đo Fluke 1730-TL0,1M

Cáp đo dài 100 mm để nối thiết bị cần đo với Thiết bị ghi thông số điện năng Fluke 1730.

Model: Cáp đo Fluke 1730-TL0,1M

Fluke 1730-TL0.1M

1000 V CAT III, straight plug; 0.1 m; silicone; red/black

Hãy mua ngay