Tiếng Việt Vietnam

Fluke BCR Zero ohm Calibration Resistor

  • Fluke BCR Zero ohm Calibration Resistor

Tổng quan sản phẩm: Fluke BCR Zero ohm Calibration Resistor

Điện trở hiệu chuẩn 0 ohm dành cho dòng thiết bị phân tích ắc quy Fluke 500 tự động hiện hiệu chuẩn 0 ohm cho tất cả các dải đo. Các que đo cần được hiệu chuẩn về 0 ohm khi thay thế mới.

Model: Fluke BCR Zero ohm Calibration Resistor

Fluke BCR

Zero ohm Calibration Resistor

Hãy mua ngay