Tiếng Việt Vietnam

Fluke 700TTH5K Premium Transmitter Test Hose Kit

  • Fluke 700TTH5K Premium Transmitter Test Hose Kit

Tổng quan sản phẩm: Fluke 700TTH5K Premium Transmitter Test Hose Kit

Dễ dàng sử dụng bộ ống đo kiểm máy phát báo áp lực cao cấp dành cho thiết bị hiệu chuẩn hoặc bơm đo kiểm

  • Áp suất 5.000 psi
  • Đầu nối loại NPT 1/8" đi kèm để lắp cố định vào thiết bị hiệu chuẩn hoặc bơm đo kiểm
  • Đầu nối NPT đực 1/4", không cần dụng cụ để nối với máy phát

Model: Fluke 700TTH5K Premium Transmitter Test Hose Kit

Fluke 700TTH5K
Hãy mua ngay

Includes:

  • One (1) premium hose kit and adapters
  • Premium/no tools required ¼" NPT transmitter connection fitting