Tiếng Việt Vietnam

Fluke 700TTH10K Premium Transmitter Test Hose Kit

  • Fluke 700TTH5K Premium Transmitter Test Hose Kit

Tổng quan sản phẩm: Fluke 700TTH10K Premium Transmitter Test Hose Kit

Dễ dàng sử dụng bộ ống đo kiểm máy phát cao cấp dành cho thiết bị hiệu chuẩn hoặc bơm đo kiểm

  • Áp suất 10.000 psi
  • Đầu nối loại NPT 1/8" đi kèm để lắp cố định vào thiết bị hiệu chuẩn hoặc bơm đo kiểm
  • Đầu nối NPT đực 1/4", không cần dụng cụ để nối với máy phát

Model: Fluke 700TTH10K Premium Transmitter Test Hose Kit

Fluke 700TTH10K
Hãy mua ngay

Includes:

  • One (1) premium hose kit and adapters
  • Premium/no tools required ¼" NPT transmitter connection fitting