Tiếng Việt Vietnam

Fluke 700M20TH Premium Transmitter Test Hose Kit

  • Fluke 700TTH5K Premium Transmitter Test Hose Kit

Tổng quan sản phẩm: Fluke 700M20TH Premium Transmitter Test Hose Kit

Dễ dàng sử dụng bộ ống đo kiểm máy phát báo áp lực cao cấp với các đầu nối M20 cái

  • Áp suất 5.000 psi
  • Bao gồm đầu nối loại NPT 1/8" để lắp cố định vào thiết bị hiệu chuẩn hoặc bơm đo kiểm
  • Đầu nối đực không cần dụng cụ để nối với các đầu nối M20 cái

Model: Fluke 700M20TH Premium Transmitter Test Hose Kit

Fluke 700M20TH
Hãy mua ngay

Includes:

  • One (1) 5,000 psi rated, premium test hose
  • Premium, no tools required M20 adapter