Tiếng Việt Vietnam

Bộ đầu dò Điện áp Máy đo hiện sóng ScopeMeter VPS420-B

Model: Bộ đầu dò Điện áp Máy đo hiện sóng ScopeMeter VPS420-B

Fluke VPS420-B

Ruggedized High-Working ScopeMeter Voltage Probe Set

Hãy mua ngay

Blue/black, 100:1, 150 MHz, 1000V CAT III / 600V CAT IV, working voltage (voltage between probe tip and reference lead): 2000V CAT III / 1200V CAT IV.

Sách hướng dẫn + tài nguyên: Bộ đầu dò Điện áp Máy đo hiện sóng ScopeMeter VPS420-B